Ce prevede noua lege a pensiilor

252
legea pensiilorMinisterul Muncii a postat pe pagina proprie de internet proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Potrivit documentului, 3% din bugetul asigurărilor sociale de stat va fi alocat pentru constituirea unui fond de rezervă.

Cumulat, acesta nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv şi nu poate fi folosit în primii trei ani de la începerea constituirii acestuia. Sumele necheltuite în timpul unui exerciţiu bugetar pot fi reportate pentru anul următor. Din acestea pot fi acoperite deficitele curente ale bugetului de pensii. În cazul în care fondul de rezervă nu va acoperi sumele necesare pentru plata pensiilor, diferenţa va fi completată de la bugetul de stat.“Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”, se precizează în proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Cuantumul contribuţiilor la sistemul de pensii private obligatorii nu a fost modificat, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Drept urmare, anul acesta, o cotă de 2,5% din salariul brut va fi direcţionată către fondurile de pensii private, în contextul în care această cotă trebuia să se plaseze la 3% din salariul brut.

Anual, contribuţia va fi majorată, astfel încât va ajunge la 6% din salariul brut în următorii ani.
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt:
-31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori;
-36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8% datorate de angajatori;
-41,3% pentru condiţii speciale şi alte condiţii ade muncă, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori.
Potrivit documentului, „constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă şi perioadele în care un asigurat, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă, se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă şi/sau în concediu de odihnă, dacă cel puţin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiţii de muncă”. După ce legea va intra în vigoare, casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale şi organele fiscale subordonate ANAF au obligaţia să îşi transmită reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite de angajatori.
Prevederile noii legi au fost convenite de guvernanţi cu delegaţii Fondului Monetar Internaţional, ai Băncii Mondiale şi ai Comisiei Europene. Documentul a fost supus dezbaterii publice. Pot fi transmise sugestii şi propuneri până pe 5 mai 2010.
Selecţie realizată de Daniela SCAFEŞ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here