CCD Gorj caută formatori pentru noul an școlar

658

În vederea întocmirii ofertei de formare pentru anul școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj organizează, în perioada 24 august 2020-28 august 2020, înscrierea cadrelor didactice pentru concursul de selecție a formatorilor și a programelor de formare.

Cadrele didactice interesate trebuie să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență și cel puțin gradul didactic II, să demonstreze experiența ca formator și să dețină certificat de formator, să aibă o vechime de minim 6 ani în învățământ, calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă și să fi obținut calificativul ,,Foarte bine” în ultimii 4 ani; o altă condiție o constituie relevanța programului de formare propus în concordanță cu obiectivele și prioritățile MEC. Dosarul de înscriere va conține: cerere de înscriere, scrisoare de intenție (semnată, adeverință de la școală, în care se menționează funcția, specialitatea, vechimea în învățământ, CV Europass (semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit DOAR de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator), certificatul de formator ANC, CI/BI, certificat căsătorie unde este cazul, documente justificative (diploma de licență/master, certificat de obținere a ultimului grad didactic/titlu științific de doctor, certificat de formator, alte documente care atestă competențe în domeniul tematic al programului de formare) și structura programului de formare propus (cele două variante), care se va trimite pe email ccdgorj@hotmail.com și în format editabil.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here