Câți bani primesc profesorii din comisiile examenelor naționale

308

Ministerul Educaţiei a publicat ordinul privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor de clasa a VIII-a, pentru Bacalaureat, pentru examenul de definitivare în învățământ, dar și pentru examenele de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2016.

Potrivit ordinului, personalul didactic care face parte din comisiile de organizare în unităţile de învăţământ pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a este plătit după cum urmează: preşedinte – 291 de lei, membru – 248 de lei, asistent – 34 de lei. Personalul didactic care a făcut parte din comisiile din centrele zonale de evaluare/comisiile de contestaţii pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a este plătit după cum urmează: preşedintele unei comisii de până la 1.000 de candidaţi – 670 de lei, preşedintele unei comisii de peste 1.000 de candidaţi – 714 lei, secretar şi membru – 336 de lei, profesor evaluator – 5,2 lei/lucrare corectată. Persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ/centrul de comunicare va fi plătită cu 460 de lei, iar cea responsabilă cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 209 lei. Personalul didactic care face parte din comisiile de Bacalaureat din centrele de examen este plătit după cum urmează: preşedintele unei comisii de până la 450 de candidaţi – 670 de lei, preşedintele unei comisii de peste 450 de candidaţi – 714 lei, vicepreşedinte, secretar, membru – 460 de lei, asistent – 40,3 lei pe zi. Membrii comisiilor din centrele zonale de evaluare vor fi plătiți astfel: preşedintele unei comisii de până la 1.000 de candidaţi – 1.019 lei, preşedintele unei comisii de peste 1.000 de candidaţi – 1.056 de lei, vicepreşedinte – 582 de lei, secretar – 503 lei, membru – 460 de lei, profesor evaluator – 6,67 de lei/lucrare corectată. Persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ liceal/centrul de comunicare este plătită cu 503 lei, iar cea responsabilă cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video cu 388 de lei. Personalul didactic care face parte din comisiile de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în cadrul examenului de Bacalaureat este plătit după cum urmează: preşedinte – 291 de lei, secretar – 125 de lei, membru – 125 de lei, asistent – 34 de lei/zi, profesor examinator pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv proba de evaluare a competenţelor digitale – 3,4 lei/candidat, profesor examinator pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă modernă – 5,2 lei/candidat. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul de Bacalaureat este plătit după cum urmează: vicepreşedinte – 582 de lei, secretar – 460 de lei, membru – 460 de lei, profesor evaluator – 6,67 de lei/lucrare corectată. În ceea ce privește personalul didactic, cu excepția inspectorilor școlari generali/generali adjuncți și inspectorilor școlari, care asigură desfășurarea activităților în cadrul examenului național de definitivare în centrele de examen, acesta este plătit după cum urmează: secretar/informatician/membru – 400 de lei; asistent supraveghetor – 41 de lei. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele de evaluare/contestații este plătit după cum urmează: președintele la o comisie de până la 1000 de candidați(inclusiv) – 872 de lei, președintele la o comisie de peste 1000 de candidați – 910 lei, vicepreședinte – 510 lei, secretar/ informatician – 437 de lei, membru evaluator – 7 lei/lucrare corectată. Persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare/persoana de contact din unitatea de învățământ/centrul de comunicare este plătită cu 503 lei, în timp ce persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 388 de lei. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru certificarea calităţii absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, este plătit după cum urmează: secretar – 125 de lei, membru evaluator – 2,6 lei/candidat examinat, îndrumătorul proiectului/lucrării de specialitate – 7,7 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului de calificare profesională – nivel de calificare 3, 4 sau 5 este plătit după cum urmează: secretar – 125 de lei, membru evaluator/examinator 5,9 lei/lucrare scrisă corectată, 5,2 lei/lucrare practică evaluată, 1,7 lei/candidat pentru susţinerea proiectului/proba orală, îndrumător/coordonator – 7,7 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil, asistent – 34 de lei/zi. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de contestaţii pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal este plătit cu 5,9 lei/lucrare scrisă corectată.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here