Casa Memorială “Ion Popescu Voiteşti”, predată Ministerului Dezvoltării

410

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa ordinară de la sfârşitul săptămânii trecute predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de Protocol, a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent, situat în comuna Bălănești, sat Voiteștii de Vale, și aflat în proprietatea Județului Gorj, în vederea și pe perioada realizării de către CNI a obiectivului de investiții Consolidare-restaurare Casa memorială “Ion Popescu Voitești”.

Consiliul Judeţean Gorj va asigura din fondurile judeţului, cheltuielile pentru racordurile la utilități, obligându-se să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului, şi ca după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat să mențină destinația şi întreţinerea acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani.
Proiectată anterior anului 1938 de către renumitul arhitect Iulius Doppelreiter, Casa Memorială “Ion Popescu Voiteşti” a fost realizată în perioada 1938-1940, fiind gândită ca o construcție solidă tocmai pentru a dura peste ani, în diverse scopuri utile comunității locale. La ora actuală, imobilul este dispus pe două nivele, parter și etaj. Parterul, destinat inițial funcțiunilor de zi, folosește în prezent ca dispensar comunal, iar etajul destinat inițial funcțiunilor de noapte, adăpostește o frumoasă colecție geologică.

casa-ion-popescu-voitesti-3-headlinesPână în prezent, doar lucrări de întreţinere
În anul 2013 a fost elaborată documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție Consolidare-restaurare Casa memorială “Ion Popescu Voitești”, valoarea totală a proiectului estimându-se la peste 2,2 milioane lei cu TVA, durata de execuţie a lucrărilor fiind de 24 de luni din momentul începerii acestora. În urma demersurilor efectuate de Consiliul Județean Gorj, pe lângă Compania Națională de Investiții, privind restaurarea Casei memoriale “Ion Popescu Voitești” prin Programul național de construcții de interes public sau social – subprogramul “Așezăminte culturale”, solicitarea a fost luată în evidența CNI.
Până în prezent, obiectul lucrărilor de întreţinere a constat în zugrăveli interioare şi amenajarea spaţiilor existente potrivit nevoilor specifice desfăşurării activităţilor de cabinet medical la parter și casă memorială, la etaj, precum și o intervenție de consolidare a colțului sud-vestic al imobilului.
În expunerea de motive înaintată de Consiliul Judeţean Gorj, se regăsesc şi lucrările ce urmează a se executa de către CNI la Casa Memorială „Ion Popescu Voiteşti”: se vor repara fisurile din pereţi; se vor injecta soluţii pe baza de silicați pentru realizarea unui strat hidroizolant la rostul dintre pereţi şi fundaţii; se vor subzidi fundațiile; se va realiza un dren în jurul construcţiei pentru preluarea apelor meteorice şi îndepărtarea acestora de fundaţiile clădirii; lucrări de reparaţii a planşeelor; intervenţii asupra legăturilor dintre planşeele din lemn şi pereţii din zidărie; intervenţii asupra planşeelor din lemn pentru sporirea rigidităţii acestora; lucrări de consolidare a şarpantei; refacerea învelitoarei; repararea trotuarelor de protecţie a fundaţiilor la infiltraţiile apelor meteorice și etanșarea legăturii cu clădirea; refacerea instalaţiei electrice, instalaţiei sanitare, instalaţiei de paratrăznet şi de împământare, instalaţiei de încălzire (sistem de încălzire cu cazan termic), aer condiționat și de ventilare; se vor reface toate elementele de tâmplărie din lemn; refacerea finisajelor interioare și exterioare; înlocuirea tâmplăriei deteriorate respectându-se forma și dimensiunile celei originale; amenajarea incintei și a împrejmuirilor; montarea unei ministaţii de epurare de tipul mecano-biologică.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here