Casa Judeţeană de Pensii Gorj face angajări

241
SANYO DIGITAL CAMERA

Casa Judeţeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi un alt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar Contabilitate şi Evidenţă Contribuabili. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Proba scrisă la concursul demarat pentru postul de inspector asistent va fi susţinută pe 14 septembrie de la ora 10.00, iar pentru cel de inspector superior, examenul scris a fost programat pentru data de 4 octombrie, de la aceeaşi oră. Pentru ambele posturi, data şi ora interviurilor le vor fi comunicate ulterior candidaţilor. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Pentru ocuparea postului de inspector asistent, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul Ştiinţelor Economice; vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. dosarele de înscriere la acest concurs se depun până pe 9 septembrie, ora 12.00, la sediul instituţiei judeţene. Totodată, pentru postul vacant de inspector superior din cadrul CJP Gorj, candidaţii trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul Ştiinţelor Economice; vechime de minimum nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here