Casa de Asigurări de Sănătate Gorj demarează contractarea pentru 2016

310

Casa de Asigurări de Sănătate Gorj anunță demararea perioadei de contractare, pentru anul 2016, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în ambulatoriu. Documentele necesare contractării se vor depune în perioada 1-7 iulie, la sediul CJAS Gorj.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în ambulatoriu, sunt așteptați la sediul CJAS Gorj, în perioada 1-7 iulie, de luni până joi în intervalul orar 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, pentru a depune cererile de intrare în relație contractuală, însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigioare. „Documentele prevăzute de legislația în vigoare, în vederea încheierii contractelor pentru anul 2016, se vor transmite obligatoriu și în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal”, menționează Daniel Bondoc, președintele CJAS Gorj. Nu vor fi primite cererile care nu au anexate toate documentele prevăzute, în ordinea stabilită și afișată pe site-ul CJAS Gorj, certificate de conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal și ștampila furnizorului legal.

Lista furnizorilor, afișată pe 11 iulie
În data de 11 iulie se va afișa lista furnizorilor pe domenii de asistență medicală care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anul 2016, precum și lista furnizorilor respinși la contractare, cu detalierea exactă a motivelor pentru care au fost respinși, furnizorii având posibilitatea să le conteste în termen de 24 de ore. Contestațiile vor fi soluționate de către o comisie desemnată în acest sens, iar rezultatele contestațiilor vor fi afișate la sediul CJAS Gorj, în data de 14 iulie.
Termenul limită de încheiere a contractelor este 29 iulie 2016.
Informații detaliate privind contractarea și documentele care trebuie anexate se pot obține la sediul CAS Gorj sau accesând site-ul www.casan.ro/casgorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here