Carieră din CE Oltenia, la un pas de deblocare. Peste 600 de exproprieri la Fărcășești și Cîlnic!

1968

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni – Pinoasa, cu o capacitate de 8 milioane tone/an lignit”. Cariera aparține Exploatării Miniere de Cariere Roșia-Rovinari.

Conform proiectului, se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național – în număr de peste 600 – pe raza localității Fărcășești și Cîlnic, județul Gorj, în cuantum total de circa 8 milioane de lei.
„Pentru continuarea activității în Cariera Pinoasa în perioada 2019-2032 a rezultat o suprafață necesară de ocupat de 298,3532 ha, care reprezintă amplasamentul lucrării de utilitate publică. Având în vedere achizițiile deja realizate, suprafața necesară de ocupat în continuare este de 178,6361 ha, care reprezintă coridorul de expropriere. Pentru desfășurarea activității de extracție a lignitului este necesară ocuparea și scoaterea din circuitul economic a unor suprafețe de terenuri agricole, silvice, pășuni, fânețe, livezi etc., aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice”, se arată în nota de fundamentare.

Negocieri greoaie
Achiziția terenurilor se realizează pe bază de negociere directă între Complexul Energetic Oltenia și proprietari. Potrivit companiei, această procedură de negociere a dus la blocaje ale activității carierelor miniere deoarece proprietarii au pretenții financiare exagerate sau refuză înstrăinarea proprietății. Mai mult, ei solicită și angajarea unor rude care nu au nicio specializare sau vreo meserie dintre cele pentru care poate angaja CE Oltenia sau creșteri salariale pentru personalul din societate, rude ale proprietarilor, mai susțin reprezentanții companiei.
O altă problemă o reprezintă lipsa actelor de proprietate sau litigiile dintre moștenitori privind succesiunea asupra bunurilor deținute în comun, iar în lipsa lor compania nu poate încheia contracte de vânzare-cumpărare. „În aceste condiții, se înregistrează numeroase staționări ale utilajelor de carieră, schimbarea fronturilor de lucru și modificări ale circuitelor de transport, care influențează negativ nivelul producției de cărbune și determină implicit creșterea costurilor de producție. Complexul Energetic Oltenia se află în prezent în situația în care există riscul de a nu se putea asigura combustibilul necesar pentru funcționarea termocentralelor, a căror producție de energie este indispensabilă Sistemului Electroenergetic Național, sau dacă aceste termocentrale nu ar putea furniza energie electrică, consecința ar fi creșterea prețului energiei la consumatorul final cu impact în economia națională”, se mai arată în nota de fundamentare.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here