Cardul de sănătate, obligatoriu

372

Cardul naţional de sănătate devine, de astăzi, unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate. Potrivit Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj, asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului, accesul la servicii medicale se va realiza în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate, cu termen de valabilitate de trei luni. În asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice cardul va fi utilizat la momentul acordării serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.
Cât priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile paraclinice utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face astfel: pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie — examene de urină şi examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigaţii recomandate, cardul se utilizează la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomandate împreună cu alte analize de laborator, cardul se utilizează la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie și citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoţite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate. CNAS precizează că pentru serviciile medicale paraclinice — investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.

Utilizarea cardului în spitale
Totodată, în asistenţa medicală spitalicească utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face astfel: pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii: dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală, la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat, iar la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.
Potrivit conducerii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj, pentru cei care au pierdut cardurile, decontarea serviciilor medicale se va face pe bază de adeverinţe eliberate de CJAS; de asemenea, cei care au refuzat cardurile pe motive religioase trebuie să se prezinte la sediul Casei de Asigurări de Sănătate la fiecare 3 luni pentru a-şi ridica adeverinţele.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here