Candidații la Evaluarea Națională își pot vedea lucrările corectate

263

Absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională pot depune, până pe 13 iulie, cereri pentru a-și vedea lucrările corectate. Acest lucru nu va duce însă la modificarea notei primite.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 1 din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5081/2015, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015 – 2016, candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprii a/ale propriului copil, susținută/susținute în cadrul examenului. O procedură ce reglementează modalitatea de vizualizare a acestor lucrări a fost transmisă încă de săptămâna trecută inspectoratelor școlare. Într-o primă fază, fiecare unitate de învățământ care a fost centru de examen ar trebui să fi afișat încă de vineri perioada și programul zilnic în care se pot depune cereri privind vizualizarea lucrărilor. Perioada de depunere a cererilor la centrele de examen a debutat ieri și se va încheia pe 13 iulie. La sfârșitul perioadei de depunere a cererilor, directorul unității de învățământ care a fost centru de examen transmite comisiei județene de evaluare națională din județul de origine situația privind depunerea cererilor de vizualizare a lucrărilor, aceasta va centraliza cererile de vizualizare a lucrărilor și va transmite comsiei județene din județul evaluator solicitarea de a primi lucrările pentru vizualizare. Aceasta din urmă va cere unităților de învățământ care au fost desemnate centre zonale de evaluare copiile conforme cu originalul ale lucrărilor solicitate pentru vizualizare, scanate în format PDF, și le va încărca pe FTP-ul pus de la dispoziție de Comisia Națională de organizare a Evaluării Naționale, de unde vor și putea fi vizualizate. Perioada, programul zilnic și locația în care se pot vizualiza lucrările va fi stabilită de către comisia județeană de Evaluare Națională din județul de origine și afișată la avizierul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ care au fost desemnate centre de examen. Potrivit procedurii, vizualizarea lucrărilor de către solicitanți se va face în perioada 25 – 29 iulie. Candidații majori și părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori vor vizualiza lucrările individual, în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene de Evaluare Națională. Acestea din urmă nu vor face aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor. După vizualizarea lucrărilor, candidații majori și părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată. Solicitarea de vizualizare și respectiv, vizualizarea lucrării/lucrărilor nu pot conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here