Calitatea vieţii şi politica Uniunii Europene privind creşterea nivelului de trai

320

Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, din cadrul Universităţii «Constantin Brâncuşi» Târgu-Jiu, organizează în ziua de 2 iulie 2015, la sediul instituţiei, o conferinţă ştiinţifică pe tema: «Calitatea vieţii şi politica Uniunii Europene privind creşterea nivelului de trai în ţările membre», prezentată de către dl cercetător ştiinţific dr. Sevastian Blendea şi dl documentarist, prof. Vasile Gogonea, pornindu-se de la ceea ce ne arată o serie de cercetări la nivel european potrivit cărora, comparativ cu ţările U.E., România se situează pe ultimul sau penultimul loc în privinţa multor indicatori referitori la condiţiile de viaţă ale populaţiei, iar nivelul de viaţă, după cum realitatea o demonstrează, atârnă greu la balanţa nefavorabilă în cazul ţării noastre.
În cadrul dezbaterilor, va fi acordată o atenţie deosebită analizei amănunţite a condiţiilor de viaţă ale populaţiei din ţara noastră, atât din mediul urban, dar mai ales din mediul rural românesc, fiind particularizată situaţia de la nivelul unor sate şi oraşe gorjene. Să precizăm că motivaţia alegerii unei astfel de teme rezidă, înainte de toate, în necesitatea de a semnala o problematică deosebit de acută cu care se confruntă populaţia care locuieşte în mediul rural, de a contribui la schimbarea atitudinii faţă de sat şi, mai ales, la întoarcerea autorităţilor cu faţa spre acesta, prin întreprinderea unor acţiuni de politică publică apte să determine o îmbunătăţire consistentă a condiţiilor de viaţă. Sub mai multe aspecte, putem considera că discrepanţa urban-rural se manifestă puternic în domeniile instrucţiei şcolare şi al accesului la forme de pregătire liceală şi de învăţământ superior, mai ales că peste 67% din populaţia satelor a absolvit cel mult studii gimnaziale, faţă de 55% în urban (INS, 2005). Se va realiza şi proiectarea unei diagnoze a condiţiilor de viaţă ale populaţiei din mediul rural românesc, privitoare la trei domenii fundamentale, respectiv locuirea, veniturile şi consumul populaţiei, pentru a încheia cu analiza autopercepţiilor situaţiei de viaţă ale populaţiei respective şi avansarea unor direcţii de acţiune publică în domeniu. Desigur, cercetarea veniturilor şi a consumului populaţiei reprezintă o adevărată provocare a societăţii româneşti în tranziţie, a lumii moderne şi post-moderne, mai ales că, pe de o parte, apare necesitatea determinării lor la nivel macrosocial, având în vedere, aici, societatea ca întreg, până la nivel de zone, comunităţi umane, iar, pe de altă parte, interesează în mod deosebit şi determinările la nivel microsocial, până la nivel de persoane, gospodării ale populaţiei, menaje, tocmai pentru a cunoaşte ceea ce se întâmplă cu anumite resurse care sunt create în societate, cum se distribuie şi, în ultimă instanţă, care sunt condiţiile de viaţă ale populaţiei.
Prof. univ. dr. George NICULESCU, directorul I.P.P.A.S.E, din Universitatea «Constantin Brâncuşi» Târgu-Jiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here