Calendarul și metodologia de înscriere în clasa pregătitoare, în consultare publică

242

Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2017-2018. Consultarea publică se desfășoară în perioada 26.01-10.02.2017. Opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați sunt așteptate pe adresa de email dgeitpv@edu.gov.ro.

În metodologie se precizează că părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În cazul în care părinții nu optează pentru înscrierea acestora în clasa pregătitoare sau evaluarea psihosomatică arată că dezvoltarea psihosomatică a acestora nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare. În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. Pentru a asigura accesul la informații, la nivelul fiecărui județ va funcționa, în perioada 21 februarie – 13 aprilie 2017, un telverde. Părinții și alte persoane interesate vor putea obține astfel, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. De asemenea, toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2017-2018, vor organiza o „Zi a porților deschise”, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate. Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa directorul/directorul adjunct al unității de învățământ, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare, reprezentanți ai părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2016 – 2017, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ. Totodată, inspectoratele școlare județene vor posta pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica „Înscrierea în învățământul primar 2017”, următoarele date: informații cu privire la circumscripțiile școlare, pentru fiecare unitate de învățământ, informații cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului școlar, metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 și calendarul înscrierii. Ca și până acum, admiterea în învățământul primar se va face în urma completării unei cereri-tip de înscriere, ce poate fi completată online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive. În prima etapă, repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare. În cea de-a doua etapă va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.

Înscrierea, în perioada martie – aprilie
Potrivit calendarului de înscriere în învățământul primar, completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere, depunerea și validarea acestora ar urma să se desfășoare în perioada 27 februarie – 16 martie. Prima etapă de înscriere va începe pe 17 martie și se va încheia pe 23 martie, iar cea de-a doua etapă va debuta pe 23 martie și se va încheia pe 13 aprilie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here