Cadrul naţional al calificărilor, actualizat

412

Guvernul a actualizat, miercuri, Cadrul național al calificărilor cu opt niveluri, pe baza cerințelor impuse de piața muncii și de oferta de formare profesională.

Actul normativ adoptat de Guvern include modificări care fac posibil accesul persoanelor care au finalizat învățământul primar, dar nu au finalizat învățământul gimnazial, la obținerea unei calificări de nivelul 1. De asemenea, se introduc actele de calificare eliberate ca urmare a absolvirii programelor de ucenicie la locul de muncă, la nivelul 4 de calificare, pentru adulții care încheie un contract de ucenicie pentru o calificare de acest nivel și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională. În practică, implementarea modificărilor adoptate va permite persoanelor care provin din grupuri vulnerabile precum șomeri pe termen lung, persoane de etnie romă fără studii minime finalizate, deținuți, persoane din comunități izolate, să urmeze cursuri de formare profesională derulate prin organizații care accesează programe finanțate din fonduri europene.
Se urmărește sprijinirea reintegrării unor categorii de persoane în sistemul de educație și formare profesională, pentru a le oferi acces la pregătirea de bază pentru o viitoare meserie. Aceste grupuri țintă sunt constituite din aproximativ 800.000-1.000.000 de fermieri, șomeri pe termen scurt și lung, adulți cu vârsta de peste 40 de ani, cu nivel scăzut de calificare, populația din comunități izolate și tineri în tranziția de la sistemul de învățământ la piața muncii, care nu au absolvit învățământul general și nu pot deține o calificare, precum și aproximativ 400.000 de persoane de etnie romă, fără studii minime finalizate și care nu dețin o calificare.
De asemenea, implementarea modificărilor legislației privind Cadrul național al calificărilor asigură o mai mare transparență a modului de dobândire a calificărilor profesionale, cu efecte asupra liberei circulații a persoanelor, prin facilitarea recunoașterii în statele membre UE a calificărilor dobândite în România.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here