Cadrele didactice vor primi gradaţii de merit şi în 2013

207

Profesorii cu rezultate foarte bune la catedră vor beneficia şi în 2013 de gradaţii de merit. Ministerul Educaţiei a publicat metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit, concursul în vederea acordării acesteia urmând a începe în luna martie.

Noua metodologie de acordare a gradaţiilor de merit a fost publicată recent în Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit pot participa cadrele didactice care au acumulat o vechime de minim patru ani la catedră şi care au obţinut performanţe deosebite cu elevii la concursurile şi olimpiadele judeţene, naţionale sau internaţionale. De asemenea, ei trebuie să fi obţinut în perioada 1 septembrie 2008 – 31 august 2012 calificativul „Foarte bine”. Foarte mult vor conta şi activităţile extraşcolare, de comunicare şi practice, pe care profesorii le-au organizat cu elevii în toată această perioadă.

Înscrierile încep în martie
Concursul în vederea acordării gradaţiilor de merit va debuta în perioada 1-15 martie, cu detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. Profesorii îşi vor putea depune dosarele în perioada 15 martie – 11 aprilie, urmând ca analiza acestora, de către inspectorul de specialitate, să se încheie în data de 19 aprilie. În perioada 25 aprilie – 3 mai, dosarele cadrelor didactice vor fi verificate de către membrii comisiei de organizare a concursului şi de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării va fi afişată la avizierul inspectoratului şcolar în data de 13 mai, profesorii nemulţumiţi de punctajele obţinute având posibilitatea să depună contestaţii în perioada 15 – 17 mai. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare se va face până pe data de 26 mai. Tabelul nominal cu personalul didactic nominalizat pentru obţinerea gradaţiilor de merit va fi apoi înaintat Ministerului Educaţiei, care va emite ordin de acordare a acestora. Potrivit calendarului stabilit prin metodologie, profesorii vor intra în posesia drepturilor ce le revin odată cu obţinerea gradaţiei de merit, adică începând cu data de 1 septembrie.

Dosarele cadrelor didactice, evaluate în funcţie de mai multe criterii
Potrivit noii metodologii de acordare a gradaţiilor de merit, dosarele cadrelor didactice vor fi evaluate în funcţie de patru criterii. Primul criteriu, care are o pondere de 80% în punctajul final, o reprezintă activitatea depusă de profesor la clasă, precum şi activităţile extracurriculare organizate cu elevii. Al doilea criteriu (cu o pondere de 10%) vizează implicarea dascălului într-o activitate publicistică, în mentorat, contribuţia la redactarea de manuale şcolare, regulamente, programe şcolare, ghiduri metodice, etc.. Cel de-al treilea criteriu (cu o pondere de 5%) pune accent pe implicarea candidatului în proiecte iar ultimul criteriu (cu o pondere de 5%) scoate în evidenţă contribuţia profesorului la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ. Potrivit legislaţiei în vigoare, gradaţia de merit reprezintă o recunoaştere financiară a performanţelor la catedră ale profesorilor, care rotunjeşte veniturile acestora cu 25% din salariu, pe o perioadă de 5 ani. Anul trecut, la nivelul judeţului Gorj au obţinut gradaţie de merit aproximativ 200 de cadre didactice.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here