Cadrele didactice, invitate să se înscrie și online la cursurile de formare CRED

928

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă formarea cadrelor didactice, din nivelurile primar și gimnazial. Anul 2021 începe, din ianuarie, cu o nouă etapă de formare acreditată, nivel II, înscrierea fiind disponibilă, în premieră, și prin aplicație online.

Între 25 ianuarie și 20 aprilie 2021, un număr de 7000 de cadre didactice, din nivelurile primar și gimnazial, vor participa la cursurile de formare nivel II, desfășurate în cadrul proiectului CRED.
Procesul de formare a fost optimizat, în 2021, fiind introdusă și opțiunea de înscriere online la cursurile acreditate din cadrul proiectului CRED. ,,Vă invităm să accesați site-ul Casei Corpului Didactic din județul dumnevoastră și să parcurgeți formularul de înscriere la cursurile acreditate de formare, nivel II, din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED. De asemenea, este valabilă și metoda anterioară de înscriere, cadrele didactice având posibilitatea de a anunța conducerea unității de învățământ în care își desfășoară activitatea despre intenția de a participa la cursurile de formare CRED. Înscrierile în această etapă de formare pot fi făcute până la data de 20 ianuarie 2021.
Toate aplicațiile vor fi evaluate, participarea la cursuri fiind condiționată de acest proces. În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, aplicațiile vor fi redistribuite în următoarele grupe, din etapele viitoare”, au anunțat reprezentanții echipei proiectului CRED. Procesul de selecție vizează învățământul primar și următoarele discipline din învățământul gimnazial: Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Educație Fizică și Sport, Educație tehnologică și TIC. Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial sunt: cadru didactic în învăţământul primar sau gimnazial, din învățământul public de stat sau particular; cadru didactic titular/ calificat cu statut de suplinitor, care își desfășoară activitatea într-o unitate din mediul rural (minim 50%); cadru didactic titular/ calificat cu statut de suplinitor din unitățile de învățământ situate în localități dezavantajate socio-economic; cadru didactic titular/ calificat cu statut de suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ; cadru didactic titular/ calificat cu statut de suplinitor, care, la momentul selecției, mai are cel puțin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare; cadru didactic din învățământul primar sau gimnazial cu funcție de conducere: directorii și directorii adjuncți din unități de învățământ care școlarizează pe nivelul de învățământ primar și/sau gimnazial, membri ai Consiliului de Administrație, inspectorii școlari (inspectori școlari generali, inspectori școlari generali adjuncți, inspectori școlari de specialitate), personalul didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației (au deținut funcții de conducere în anul școlar 2019-2020 și/sau în anul școlar curent).
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here