Bursele elevilor, mai mari din semestrul II

1281

Dacă în acest semestru cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, se va menține la valoarea de 100 lei, în semestrul II acesta va fi mai mare și diferențiat, în funcție de tipul de bursă. Asta prevede un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat de Ministerul Educației.

Potrivit proiectului de act normativ, cuantumul minim al burselor pe care ar urma să le primească elevii începând din semestrul II al acestui an școlar variază între 150 lei, în cazul bursei de studiu, și 500 lei, în cazul bursei de performanță. ,,Deoarece bugetele locale se aprobă pe an calendaristic, iar bursele se acordă pe an școlar (care cuprinde doi ani calendaristici), pentru a asigura continuitatea acestei măsuri de sprijin social, se propune ca în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, să se mențină la valoarea de 100 lei. De asemenea, având în vedere că această măsură are drept scop susținerea activității de învățare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor copiilor și tinerilor din România, se propune ca în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, să aibă următoarele valori: 500 ron, pentru bursa de performanță, 200 ron, pentru bursa de merit, 150 ron, pentru bursa de studiu, 200 ron, pentru bursa de ajutor social”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. ,,Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale”, se mai arată în document.

Peste 500.000 de elevi au primit bursă de merit în anul școlar trecut
Conform informațiilor transmise de către inspectoratele școlare și centralizate de Ministerul Educației, la finalul anului școlar 2020-2021, numărul total de beneficiari de burse școlare, acordate conform OMECTS nr. 5576/2011, a fost de: 2.884 beneficiari pentru bursa de performanță, 532.810 de beneficiari pentru bursa de merit, 31.857 de beneficiari pentru bursa de studiu, 156.038 beneficiari pentru bursa de ajutor social. ,,Față de estimările realizate de inspectoratele școlare la finalul anului 2020, bazate pe rezultatele anului școlar anterior, s-a observat o creștere a numărului de beneficiari ai burselor de merit cu 152.360 de beneficiari. Totodată, centralizând datele referitoare la rezultatele școlare ale elevilor pe tranșe de medie, rezultă un număr de 346.698 elevi care au obținut media anuală mai mare sau egală cu 9.50”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here