Bursele de excelență Rotary, acordate în cadrul Balului din 10 mai

416

Clubul Rotary Târgu-Jiu organizează luna viitoare, pe data de 10 mai, evenimentul Balul Rotary 2019.

În cadrul acestui eveniment vor fi acordate trei burse de excelență pentru tinerii ce studiază în Județul Gorj. Bursele de excelență vor fi acordate în urma derulării unei competiții începută în 1 martie, competiție la care cei ce doresc se mai pot înscrie până vineri, 19 aprilie 2019. Acest sprijin acordat de Clubul Rotary Târgu-Jiu urmărește identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetățeni români.
Pentru Bursa de excelență Rotary se pot înscrie elevii, studenții sau masteranzii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/universitățile din județul Gorj și care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul în județul Gorj; sunt integraliști, adică nu au obligații profesionale nerezolvate din anii anteriori de curs; s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesională și socială, sau/și au media generală a anilor de studiu peste 9,50. Setul de documente va cuprinde: curriculum vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formării acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.); copia actului de identitate; copii ale diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului (pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale); dovadă care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare, studenţeşti; un eseu de maxim 4 pagini A4, în limba română privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga; scrisori de recomandare de la cadrele didactice care îl cunosc (minim două); dovezi ale situației materiale din familie (documente din care să rezulte media venitului net/membru de familie). Evaluarea candidaților în privința acordării Bursei de Excelenţă Rotary se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary și se va desfășura în două etape; Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora; Etapa finală – în care primii șase candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul, precum și un interviu în fața Comisiei. În cadrul Balului Rotary 2019, Mircea Baniciu va susține un recital extraordinar. Evenimentul va avea loc în Sala Ronda din cadrul Complexului de pe Insulița din Târgu-Jiu. Balul are drept scop strângerea de fonduri pentru continuarea proiectului Burse de excelență.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here