Burse pentru elevii cu rezultate școlare excepționale din medii defavorizate

1083

Elevii cu rezultate școlare excepționale care trăiesc în medii defavorizate pot primi burse în valoare de 1000 lei lunar din partea Academiei Române. Dosarele de candidatură pot fi trimise până la data de 3 decembrie 2021.

Academia Română a pus bazele unui program intitulat ,,Academia Română în dialog cu tinerii”, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit. Între direcțiile principale de acțiune ale acestui program se află acordarea de burse elevilor performanți, cu rezultate școlare excepționale, care trăiesc în medii defavorizate, cu deosebire spațiul rural. În anul 2022 vor fi acordate 10 burse în valoare de 1000 de lei lunar. Criteriile de selecție sunt: rezultate performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale și internaționale, rezultate școlare excelente (media anuală cel puțin 9,50), venitul per membru al familiei sub nivelul media național, interval de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a. Elevii care îndeplinesc toate criteriile menționate pot transmite dosarele de candidatură electronic, la adresa cancelaria@acad.ro sau raluca.rontea@acad.ro, ori prin poștă, la adresa Academia Română – Direcția Cancelarie, Programul ,,Academia Română în dialog cu tinerii”, Calea Victoriei, nr. 125, București, Sector 1, cod 010071. Dosarele de candidatură trebuie transmise până la data de 03.12.2021 și trebuie să cuprindă: o scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant, copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, naționale și/sau internaționale, un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani emis de unitatea școlară, o declarație pe proprie răspundere din partea susținătorului legal care să ateste situația materială.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here