Bucuroşi de cărţi – Graiul gorjean din Rădineşti, nepieritor datorită lui Marin Arcuş

571

imag 2Semnalăm, cu oarecare întârziere, apariţia minunatei monografii lingvistice „GRAIUL LOCUITORILOR DIN RĂDINEŞTI- GORJ”, apărută la Editura – Fundaţia Scrisul Românesc, din Craiova, a eruditului scriitor Marin Arcuş. Unul dintre cei mai de seamă intelectuali ce au văzut lumina zilei pe meleagurile gorjene, la Rădineşti.

Om cu o cultură vastă, profesorul Marin Arcuş s-a format ca absolvent al Conservatorului (de muzică) „Ciprian Porumbescu” – Bucureşti(1965), avându-l profesor pe George Bălan, şi al Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1972), fiind graţie polivalenţei sale un permanent şi avizat cercetător al limbii, culturii şi obiceiurilor etno – folclorice din zona Gorjului. Şi în special a localităţii Rădineşti, căreia i-a dedicat cu multă acribie şi mare dragoste faţă de locurile natale mai multe cărţi. Lucrarea de faţă este dedicată memoriei profesorilor Gheorghe Bolocan şi universitarului Radu Spiridon Popescu, al cărui demn urmaş este. Pe aceeaşi pagină de gardă a cărţii apare şi o definiţie-motto: „Limba se formează diacronic, dar funcţionează sincronic”, care cu siguranţă îi aparţine autorului Marin Arcuş. Aşa cum remarcă şi prefaţatorul cărţii, profesorul Marin Arcuş dovedeşte o pregătire lingvistică extrem de serioasă şi completă, studiind o imag 1vastă bibliografie cu lucrări de referinţă în domeniu, care-i permit nu numai să abordeze toate aspectele de limbă română, adică fonetica şi fonologia, lexicul şi morfologia, sintaxa, stilistica, precum şi onomastica(aici îl citează, la bibliografie şi pe reputatul lingvist gorjean Grigore Brâncuşi, autorul între altele al unei celebre lucrări de doctorat „Perfectul simplu”, tradusă şi în franceză), iar pe baza acestor cercetări şi a materialelor rezultate din propriile culegeri şi constatări ale graiului viu din Rădineşti să emită opinii pertinente privind structura dialectală a dacoromânei actuale. Recunosc, ştiu prea puţine despre autor ca şi în legătură cu opera sa completă. Deţin această dovadă a sensibilităţii domniei sale, fiind mândru că-mi pot satisface curiozitatea şi setea de instruire în domeniul limbii ca un cititor permanent al cărţii semnalate aici. Una ce se poate citi şi pe sărite, în funcţie de subiectul ales din bogatul sumar al lucrării: „Graiul locuitorilor din Rădineşti – Gorj”, cu multe afinităţi regăsite-reluate, de pildă, şi pe la Peştişanii lingvistului Grigore Brâncuşi.

Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here