Boala puterii s-a întins de la BĂSELU la obielele lui

342

Cinstea, onestitatea repudiază făţărnicia, cultivând virtuţile autentice şi perene, nu lasă loc decăderii şi lichelismului. Cinstea centrifughează minciuna şi hoţia, obligă la respectarea cuvântului dat şi a adevărului.
Guvernatorul BĂSELU şi camarila ce-l ocroteşte cu nesimţire s-au cocoţat în piscul puterii folosind sloganul luptei împotriva corupţiei şi necinstei. Individul cultivând, de fapt, umilinţa şi dispreţul, neruşinarea şi dezonoarea, ofensa şi lipsa de onestitate. Acest ipocrit a dus de nas milioane de români însetaţi de bine şi frumos. Pe mine nu. Nu l-am votat niciodată,

l-am intuit ca fiind un farsor, un flutură-vânt cu gândul la excrocherii şi măsuri inumane. Nu m-am înşelat, precum se vede. Altora le-a venit mintea la cap doar în ultima vreme şi-au început să se căiască şi să regrete păguboasa eroare. Mai bine mai târziu decât niciodată. Tot bălmăjind fabula corupţiei neica BĂSELU, secondat de obedientele lui obiele, mai ales de BUL’Boc, Nuţica din Pleşcoi şi alţi nătărăi, au urlat din toţi rărunchii că A.năstase şi guvernul lui sunt nişte pervertiţi şi incorecţi, hoţi şi mituiţi, încât s-a cutremurat toată floarea cea vestită din capitala Blegiei şi de pe toată suprafaţa planetei Pământ. Ştiu toţi că suntem o ţară de corupţi şi peşchegii. Din aşa motiv diriguitorii de la Bruxelles, ne-au fluturat voios, pentru justiţie, steguleţul roşu călăuzitor şi avertizator, coborându-ne ţara la nivelul unui stadion pe care se bate mingea.
Cei care bodogăneau împotriva corupţiei ştiau prea bine că A.Năstase nu este cel mai corupt om din România. Dar asta nu conta, era indubitabil faptul că falsul slogan dă bine la alegătorii incorect informaţi. De aceea calpuzanii l-au şi folosit la maximum terfelind onoarea unui cărturar şi om de ştiinţă precum omul de temut – Adrian Năstase. De aceea l-au şi folosit, cu neruşinare, la maxim. A şi avut succes gogonata minciună, pantagruelic repetată de impardonabilii ticăloşi. Urmare a două alegeri a ajuns la Cotroceni un impostor vrednic de toată ruşinea şi ocara, un corupt care strigă ”corupţii” precum hoţul strigă, viclean ”hoţii”.
Dacă prin corupţie înţelegem abatere de la moralitate, de la cinste şi onestitate, ori însuşirea de bunuri care nu ţi se cuvin, atunci coruptul corupţilor din România era şi este frivolul BĂSELU. Dacă acest inoportun şi agasant guvernator s-ar zgâi ceva mai atent în oglindă şi ar reflecta mai atent asupra dubioasei mutre, ar putea înţelege (probabil) că ocupă un scaun care nu i se cuvine. Prin fraudă, necinste şi viclenie BĂSELU s-a aşezat în fotoliul de la Cotroceni. Acest Trahanache de joasă specie nu realizează că nici temperamentul şi nici caracterul, nici inteligenţa şi nici cultura, nici moralitatea şi nici ataşamentul pentru suveranitatea, neatârnarea şi prosperitatea plurală a ţării nu-l recomandă pentru a întina preşedinţia României, onoarea şi demnitatea poporului ei. BĂSELU nu are simţul măsurii!! El nu poate înţelege că murdăreşte şi alterează palatul Cotroceni, că este un căpitan minuscul pentru un vapor aşa de mare.
Dorinţa de putere îl macină pe vaporean precum igrasia clădirea vulnerabil aşezată. Instinctul puterii îl roade chiar dacă e trimis la coteţ. Aceasta a făcut să se vadă, să se creadă şi să se viseze mai mult decât este şi decât ar putea fi. Această supra-apreciere s-a dovedit a fi dăunătoare devenirii socio-economice şi spirituale a României. Traian Băsescu îşi ascunde ignoranţa în spatele hă-hă-itului, bădărănia şi grobianismul sunt peremptorii dovezi ale crasei inculturi ce-l defineşte şi-l identifică evident cu un guvernator impostor care minte şi ticălişeşte cum respiră şi ingurcitează.
Zeus-BĂSE a ajuns doar din instinct în viaţa politică. El şi obielele pupincuriste ce-l aplaudă, au fost catapultaţi în scaune ergonomice tapiţate din dorinţa ahtiată de putere, de nemeritată şi fraudulos-înjghebată putere. Biciuit de instinctul puterii, vaporeanul a cuvântat, a acuzat, a minţit, a vândut, a amăgit, a urlat, a înjosit şi mai ale a hă-hă-it ca un retardat. A recurs neghiobul la gesturi şi forme nepolitice, descreierate în numele politicii. În numele scaunului politic a luptat şi foloseşte mijloace nepolitice, chinuie poporul român, cultivă corupţia politică, minte, urăşte, desfăşoară intrigi ca o haimana.
Pângărit fotoliul de la Cotroceni neica BĂSELU a decis că prima lui îndeletnicire este să-şi scoată din scenă adeversarii politici. Să-l compromită şi să-l elimine mai ales pe omul de ştiinţă şi politicianul pătrunzător şi delicat A.Năstase. dacă ne-am pârât la Bruxelles că suntem năpădiţi de corupţie, atunci trebuie să dibuim şi ceva corupţi. În acest scop a fost scoasă de sub tejghea muma-pădurii, doamna cu breton, sperietoarea de ciori şi cocoţată ministru al justiţiei. Văzându-se în aşa fotoliu, distinsa doamnă Macovei, căci despre ea fac pomenire, s-a pus pe treabă. O astfel de treabă implica, mai cu seamă, aducerea pe tavă tiranului BĂSE a capului unui om temut şi de onoare, a omului-bibliotecă A.Năstase. şi uite aşa au început sceleratele procese, care nici azi nu s-au încheiat, datorită scopurilor funeste diabolic urmărite de dictatorul matroz. Ajutat de bretonata juristă, guvernatorul BĂSELU, contrar regulilor statului de drept, şi-a băgat fără sfială mâna până dincolo de cot în treburile justiţiei. În zelul ei, muma-pădurii a mai făcut ceva. A inventat DNA-ul. L-a găsit şi pe vajnicul Morar ca să-l ungă şef neprihănit. Cu aceste două mişcări viclene, Zeus-BĂSE şi-a băgat şi cealaltă mână, ba chiar şi picioarele în treburile justiţiei şi toate acestea, sub urletul câinelui jigodios că Justiţia trebuie să fie independentă. De fapt, DNA-ul a devenit o mare marotă a politicii băsiste. Am putea zice: a corupţiei politice cultivată cu frenezie de băsism. Cine nu vede pornirile politice ale activităţii DNA-ului, ori e de rea credinţă, ori nu înţelege nimic din mânjita noastră viaţă din ultimii ani, de diabolicul vaporean pripăşită şi protejată. Năravul de a obţine cu orice preţ puterea, chiar dacă nu este de nasul lui, s-a extins de la futilul Zeus la mulţi logofeţi ce-i duc ifosele în mulţime. Ce, BULĂ-Boc era pentru a fi prim-ministru? Nuţica din Pleşcoi, Scorila-Traian-Decebal Remeş, Daniel Funeriu şi atâtea alte obiele ponosite mintal, erau potrivite pentru ministru? Dar EBA, săracă intelectual, de-a dreptul o proastă, era pentru a fi europarlamentar? Dar, dar şi dar… la tot pasul imbecili în jelţuri ergonomic aranjate, Doamne, câtă corupţie politică! Ce multe javre cu limba scoasă în posturi de care depinde dezvoltarea socio-economică, spirituală, civică a acestei ţări! Câte voturi cumpărate, vândute, măsluite! Trişorii, derbedeii, puşlamalele au fost cocoţate în fotolii pentru care nu aveau vocaţia şi pregătirea impuse de fişa-postului. În toată ţara fotoliile puterii, scaune mari sau mici, au fost ocupate înainte de toate, de impostori, după criteriul apartenenţei la băsism. Competenţa, pregătirea, profesionalismul, caracterul, cinstea n-au contat.
Fenomenele corupţiei politice s-au împletit organic şi evident cu cele ale corpuţiei economice. La umbra politicului s-a pripăşit hoţia şi căpătuiala economică. S-a dezlănţuit goana după avere, case şi palate. Corupţia s-a extins ca râia, împreună cu sărăcia şi foamea. Băsismul a înflorit prin furt, minciună, ipocrizie şi hă-hă-ituri demente. BĂSELU şi aplaudacele lui obiele au dezlănţuit corupţia şi nedreptatea decrepită şi opacă, au produs ură, discordie, minciună şi ingratitudine. Nedreptatea, mita, neruşinarea, ilegalitatea sunt atributele funeste ale ciumatei puteri Băsiste. Gunoaiele au năpădit şi năpăstuit România.
Prof. univ.dr. Grigore Drondoe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here