Biserica ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ din Târgu-Jiu, gazdă a activității catehetice ,,Despre credinţa creştină“

580

La biserica cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru şi Pavel“ din municipiul Târgu-Jiu a debutat recent proiectul ,,Cuvântul adevărului“ (II Timotei 2, 15), un proiect de dezvoltare a centrelor catehetice parohiale în Arhiepiscopia Craiovei.
După săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii, părintele Ion TOMESCU a vorbit celor prezenţi despre credinţa creștină, aşa cum este ea definită potrivit învățăturilor Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii. La întrebarea ce este oare credinţa, răspunsul este următorul: credința este legătura vie, liberă şi conștientă dintre om şi Dumnezeu, Făcătorul cerului şi al pământului; ea este răspunsul permanent al omului la iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu pentru el. Credinţa este, totodată, o cale sau un mod de cunoaştere a realităţilor veşnice, netrecătoare şi nevăzute, precum şi o arvună sau pregustare încă din lumea aceasta a darurilor din Împărăţia cerurilor promisă de Dumnezeu oamenilor (Învăţătura de credinţă ortodoxă, Iaşi, 1996).
Prin credinţa în Dumnezeu, viaţa noastră capătă un sens, un scop şi un sprijin. Pentru a cunoaşte credinţa creştină, putem asculta cuvintele preoților în duminici şi sărbători, atunci când ni se prezintă adevărurile lui Dumnezeu. De asemenea, putem cunoaşte credinţa ortodoxă citind din Sfânta Scriptură, dar şi din cărţile de învăţătură de credinţă şi din cărţile Sfinţilor Părinţi. Sfântul Nicolae Velimirovici spunea: ,,credinţa creştină este învăţătura lui Hristos despre cele mai însemnate taine ale fiinţei şi ale vieţii, învăţătură pe care oamenii o pot primi numai prin credinţa în Dumnezeu, iar nu prin propriile strădanii“. De aceea, Sfântul Apostol Pavel zice: ,,credinţa este adeverirea celor nădăjduite şi dovedirea lucrurilor celor nevăzute(Evrei 11, 1)“.
La întrebarea ce este credinţa ortodoxă, părintele Ion TOMESCU a spus participanților că aceasta este dreapta credință, care înseamnă să credem şi să mărturisim că în Iisus Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Pentru că El este Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu care S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor. Dacă nu s-ar mai mărturisi credinţa în Iisus Hristos şi în învierea Lui, ar însemna că Biserica nu ar mai fi biserică, ci o simplă asociaţie între oameni cointeresaţi, după cum spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Adevărul Ortodoxiei este mărturisirea adevărului Întrupării şi Învierii Fiului lui Dumnezeu Cel Veşnic. Numele nostru de creştini vine de aproape 2.000 de ani şi prima dată l-au luat cei care credeau în Hristos, adică locuitorii din Antiohia, Siria de astăzi. Aşadar, prima dată cei care aveau credinţa aceasta s-au numit ucenici, iar apoi, ca să se diferențieze de alţi oameni cu alte credinţe, s-au numit creştini, de la Hristos.
Participanţii la prima întâlnire de explicare a învățăturilor creştin-ortodoxe de la Biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Târgu-Jiu au aflat cu acest prilej că această credinţă creştină este promovată ca învăţătură adevărată de Biserica Ortodoxă şi ea este cuprinsă în Descoperirea sau Revelaţia Dumnezeiască. Sfânta Scriptură sau Biblia este cea care păstrează adevărul de credință. Acest adevăr se găseşte apoi şi în Sfânta Tradiţie. Pentru a fi cât mai deplină, Sfinţii Părinţi arată faptul că adevărata cunoaştere a învăţăturii Bisericii trebuie unită cu sufletul curăţit de păcate şi săvârşirea faptelor bune. Aşadar, datoria noastră, a fiecăruia, este să cunoaştem adevărul şi să sporim în credinţă.
Învăţătura credinţei creştine este cuprinsă în Simbolul credinţei sau Crezul, care a fost alcătuit de Sfinţii Părinţi la întâiul sinod ecumenic, de la Niceea, şi la al doilea sinod ecumenic, de la Constantinopol. În Crez este cuprinsă învăţătura creştină despre Dumnezeu în general, Unul în fiinţă, dar întreit în Persoane, despre fiecare Persoană Dumnezeiască în parte: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, precum şi despre biserica creştină. Credinţa creştină a fost mărturisită de creştini în mici formule de credinţă. Spre exemplu, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, o formulă spusă de orice creştin prin care arată că el crede în Dumnezeu Treime. Noi, creştinii, avem datoria de a cunoaşte cât mai bine cu putinţă credinţa noastră creştinească şi de a o pune în practică în viaţa noastră. Cea mai frumoasă imagine a credinţei este pictura din Sfânta Biserică. Orice om, interesat să cunoască adevărul de credinţă, privind la icoanele de pe iconostas sau de pe pereţii bisericii, va vedea şi va afla credinţa cu ajutorul imaginilor: Naşterea Domnului, Învierea Domnului, Înălţarea la cer a Mântuitorului ş.a..
Ne putem mântui fără a cunoaşte învăţătura Bisericii? Nu ne putem mântui, fiindcă învăţătura Bisericii ne arată care este credinţa mântuitoare, pe care să o urmăm în vieţuirea duhovnicească. Un om care îşi cunoaşte credinţa respectă Legea lui Dumnezeu, Care te învaţă să iubeşti pe aproapele, să fii bun cu toţi oamenii, să fii drept, cumpătat, să fii milos. Să faci binele şi vei primi binele. Un om care îşi cunoaşte credinţa este mai aproape de Dumnezeu şi va moşteni Împărăţia Cerurilor. În Sfânta Biblie se spune că ,,Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoștința adevărului să vină“ (I Timotei 2, 4). Credinţa creştină ne dă răspuns la întrebările acestea: Cine este Dumnezeu? Cine sunt îngerii? Oamenii au suflete? Cum a fost creată lumea şi care va fi sfârşitul ei? Cum a fost căderea primului om în păcat şi cum a fost izbăvit el şi urmaşii lui prin Întruparea lui Dumnezeu? Care este taina învierii din morţi, a judecăţii de apoi şi a vieţii veşnice?
Noi putem cunoaște dreapta învăţătură a Bisericii îndeplinind una din poruncile ei, care ne îndeamnă să participăm cu regularitate la slujbele religioase, unde putem cunoaşte voia lui Dumnezeu şi adevărul de credinţă, căci ,,fără credinţă în Dumnezeu, nici robia nu o poţi îndura şi nici libertatea n-o poţi menţine“ (Sfântul Nicolae Velimirovici).
Putem aprofunda cunoașterea credinței noastre, împărtăşindu-ne de harul sfinţitor al Sfintelor Taine (Spovedania, Împărtășania, Cununia) în Biserică, spre curățirea de păcate şi creșterea duhovnicească în săvârșirea faptelor bune, aducătoare de mântuire.
Dumnezeu să ne îndrume spre cunoașterea dreptei credințe şi spre mântuire. Amin!
Marius Stochiţoiu

P.S. Următoarea întâlnire de explicare a învățăturii creştin-ortodoxe va avea loc vineri, 2 iulie a.c., de la ora 17.30, la Biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din municipiul Târgu-Jiu, după săvârșirea Tainei Sfântului Maslu. Aceste întâlniri desfășurate în cadrul proiectului de dezvoltare a centrelor catehetice parohiale ,,Cuvântul adevărului“ vor fi organizate lunar, pe o perioadă de trei ani de zile, de către zeci de parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here