Binecuvântare, hărnicie şi demnitate! – Activitatea pastorală de aproape patru decenii a preotului Dumitru Dumitraşcu

932

Amintirile sunt plăcute şi de neuitat când este vorba despre părintele nostru sufletesc, preotul DUMITRU DUMITRAŞCU, care a însemnat mult pentru Gorjul nostru, cât şi pentru lucrarea sa preoţească. Acesta s-a ridicat la ceruri, în primăvara acestui an, dar memoria sa este păstrată, chiar în curtea bisericii din Iaşi, comuna Drăguţeşti, fiind ridicată şi sfinţită recent o troiţă.

Dumitru Dumitraşcu primeşte Harul preoţiei, fiind hirotonisit în anul 1971 de către Î.P.S. NESTOR, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pe seama parohiei Iaşi-Drăguţeşti Gorj, slujind la cele patru biserici: Drăguţeşti, Iaşi, Zlăşteni şi Poiana. Pentru Sfintele Lăcaşuri de închinare s-a îngrijit cu multă luare aminte să fie în bună rânduială, spun toţi cei care l-au cunoscut, întocmind documentaţiile necesare pentru reparaţii, cât şi pentru restaurarea picturii, atât la biserica parohială cu hramul „Schimbarea la Faţă”, cât şi pentru bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi “Naşterea Maicii Domnului”.După toate aprobările necesare din partea autorităţilor locale şi cele superioare bisericeşti, împreună cu consiliile parohiale şi filiale s-au apucat cu râvnă şi strădanie de lucru, într-o perioadă în care lăcaşurile de cult erau prigonite şi chiar demolate. A durat timp şi răbdare, dar, întăriţi prin sfintele rugăciuni şi nădejdi în purtarea de grijă a bunului Dumnezeu, în anul 1979 s-au terminat lucrările. Apoi, pe 4 septembrie a avut loc resfinţirea bisericii parohiale ”Schimbarea la Faţă”, eveniment cu ocazia căruia Î.P.S. NESTOR, i-a acordat părintelui Dumitraşcu rangul de „Iconom – Stravofor”, aceasta însemnând cea mai înaltă funcţie în preoţie.

A avut grijă de 123 de parohii
Pe lângă toate acestea, părintele Dumitru Dumitraşcu a ocupat în paralel şi funcţia de contabil al Protoieriei Târgu-Jiu, din anul 1975 până în anul 1990. În această calitate le-a purtat de grijă, atent, celor 123 de parohii din Protopopiat, pentru aducerea la îndeplinire a planurilor financiar – contabile anuale.
O altă funcţie ce i s-a mai încredinţat preotului Dumitru Dumitraşcu de către Sinodul Mitropolitan prin Î.P.S. NESTOR, în anul 1996, a fost aceea de director al Şcolii de Cântăreţi bisericeşti Târgu-Jiu, care a funcţionat, dând pentru Gorj şi Dolj, patru promoţii de absolvenţi, după care a luat fiinţă Liceul Teologic Târgu-Jiu.

Meritele i-au adus promovarea!
Pentru toate aceste realizări, pe linie administrativ –gospodărească, dar şi pentru supunere şi ascultare Î.P.S. NESTOR l-a numit pe Dumitraşcu, din oficiu, preot la Catedrala „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” din Târg-Jiu.
Perioada 1 noiembrie 1998 (de la numire)-până în 2009 (la pensionare), a fost la fel de rodnică şi plină de trudă pentru părintele Dumitraşcu ca şi celelalte activităţi desfăşurate. Între anii 2000-2002, a început documentarea cu privire la valoarea picturii bisericii lucrate, o parte în tehnica frescă, iar în cea mai mare parte executată în ulei. După obţinerea autorizaţiilor de la Ministerul Culturii şi Cultelor pentru monumentul istoric şi de artă sec.XVIII-(1749) documentaţia a fost acceptată de Arhiepiscopia Craiovei, iar Comisia de Pictură Bisericească a început lucrările de restaurare a picturii între 2002-2007, denumirea proiectului fiind: „Lucrări de artă monumentală Conservarea –restaurarea şi punerea în valoare a ansamblului pictural din interior:
-picturi murale în tehnica frescă de sec. XVIII-1749
DSCN1687-picturile în ulei de Mişu Pop 1855-1860
-picturile în frescă, ulei şi decoraţiile făcute de Iosif Keber în1939-1940”
În anul 2006, tot sub conducerea preotului Dumitraşcu, este schimbată învelitoarea veche din tablă galvanizată a lăcaşului de cult, cu învelitoare din tablă de cupru.

Venituri obţinute cu greu
Veniturile pentru acoperirea cheltuielilor, în sumă de 3.200.000 de lei vechi, au fost procurate din contribuţii speciale ale credincioşilor, contabilizarea strictă a serviciilor religioase, sponsorizări de la instituţii de stat, primărie şi prefectură. Enoriaşii parohiei se bucură astfel, acum, de frumuseţea picturii restaurate pentru care au făcut eforturi deosebite şi cărora li s-a restituit frumuseţea unui foarte valoros monument de artă religioasă.
G.S.

Pentru toate cele relatate şi încă multe fapte împlinite de Cucernicia Sa, preotul Dumitru Dumitraşcu a avut chemarea Sfântului pentru binecuvântarea semenilor săi, a avut hărnicie întru împlinirea faptelor bune privind Sfintele Lăcaşuri de închinăciune, dar a avut şi demnitatea care se cere în preoţie, în societate şi în familie. A trecut la Domnul la o vârstă Biblică putând să-i spunem:”Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Înălţăm un gând curat şi lăsăm să curgă o lacrimă în amintirea şi pomenirea sa de ziua numelui-Sf. Dumitru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here