Bilanţul campaniei agricole de primăvară de la nivelul judeţului Gorj

376

Reprezentanţii Direcţiei Agricole Gorj informează în ceea ce priveşte stadiul pregătirii campaniei agricole din primăvara anului 2014 şi realizările până la această dată. Culturile înfiinţate în prima epocă din această primăvară, însumează o suprafaţă totală de 2.942 ha, din care ovăz – 2.861 ha şi orzoaică de primăvară – 81 ha. În ceea ce priveşte culturile înfiinţate în epoca a doua, cea mai mare pondere în judeţ o reprezintă cultura porumbului. Din suprafaţa totală planificată a fi însămânţată cu porumb, respectiv 61.810 ha, a fost realizată suprafaţa de 58.720 ha.

Dan Tănăsescu, directorul Direcţiei Agricole Gorj a precizat că 61.810 ha de la nivelul judeţului este planificată a fi însămânţată cu porumb, 58.720 ha au fost realizate până la acest moment. Cauzele principale pentru nerealizarea suprafeţei planificate au fost temperaturile scăzute şi precipitaţiile abundente căzute pe teritoriul judeţului Gorj. Ca şi la culturile de cereale păioase, odată cu apariţia precipitaţiilor au apărut şi buruienile, unul din factorii limitativi ai producţiei. O altă cauză care a întârziat puţin însămânţarea pe suprafaţa planificată a fost numărul redus de maşini şi utilaje agricole, precum şi concentrarea lucrărilor agricole din această primăvară, pe o perioadă mai scurtă decât cea normală ceea ce a dus şi la efectuarea unui procent de 62% a erbicidării suprafeţelor de cereale păioase.

tanasescuTratamente fitosanitare
“Pentru perioada de postemergenţă, mai exact începând cu faza de trei frunze ale porumbului, s-au aplicat în judeţul nostru erbicide, într-un procent de 40% din suprafaţa însămânţată, ca o soluţie completă de control al buruienilor, fie ca este vorba de buruieni cu frunza lată, atât anuale, dar mai ales cele perene (volbura, pălămida, susaiul), sau de graminee atât anuale (mohorul, iarba bărboasă), dar şi a celor perene (pirul, costreiul din rizomi sau costreiul din seminţe)”, a precizat Dan Tănăsescu.
Monitorizarea stadiului de vegetaţie la cultura porumbului a arătat că în funcţie de momentul semănatului fermierii au întâlnit mai multe situaţii: din suprafaţa totală însămânţată, respectiv 58.720 ha, suprafaţa de 34.610 ha este răsărită în totalitate şi se află în faza de înfrunzire; suprafaţa de 16.074 ha este răsărită parţial şi suprafaţa de 8.036 ha este nerăsărită. Monitorizarea stadiului de vegetaţie la cultura de cereale păioase, arată că plantele de pe cele 11.547 ha, se află predominant în faza înflorire. De asemenea, în Gorj au fost însămânţate 77 de ha cu floarea soarelui, în zona localităţii Brăneşti, cultură care potrivit specialiştilor se prezintă foarte bine, aflându-se în faza de înfrunzire.

Informare
În vederea efectuării tratamentelor fitosanitare la culturile agricole au fost emise în teritoriu, atât primăriilor din judeţ, cât şi agenţilor economici reprezentativi un număr de 35 de buletine de avertizare, în care s-a specificat boala sau dăunătorul, cultura, produsele fitosanitare folosite şi concentraţiile respective, precum şi perioada optimă de tratament. “S-au emis de către Unitatea Fitosanitară, buletine de avertizare pentru combaterea complexului de boli foliare (făinare, septorioza, rugini) şi dăunătorului Lema melanopa (gândacul bălos), acolo unde acest dăunător a depăşit pragul economic de dăunare de 10-15 exemplare pe metrul pătrat. Acest tratament a fost recomandat să se efectueze concomitent cu lucrările de erbicidare, prin trecere o singură dată”, a mai spus Tănăsescu.

Suprafaţa totală a judeţului Gorj este de 560.174 ha din care:
– teren agricol – 43%
– teren forestier – 49%
– teren neagricol – 8%
Suprafaţa agricolă totală a judeţului este de 239.749 ha, pe categorii de folosinţă are următoarea structură: arabil – 97.853 ha;
pajişti naturale – 133.259 ha, din care: păşuni naturale – 91.117 ha; fâneţe naturale – 42.142 ha; vii pe rod hibride – 3.729 ha; livezi pe rod – 4.908 ha.
Andrada Bărăitaru

tabel 89

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here