Bilanţul activităţii din 2010 a Ligii Pensionarilor din Gorj

236

IMG_9500Potrivit prevederilor Legii 502/2004 privind asociaţiile de pensionari, la începutul lunii în care ne aflăm, a avut loc conferinţa Ligii în cadrul căreia a fost prezentat, celor 140 delegaţi, raportul privind activitatea desfăşurată în anul anterior, modul în care au fost cheltuite resursele financiare şi programul cu obiectivele pentru anul 2011.

Conferinţa care a avut loc a constituit, aşa după cum se şi dorea, un prilej pentru întărirea legăturilor cu membrii asociaţiei pentru cunoaşterea opiniilor lor privind activitatea desfăşurată de cei cărora le-au încredinţat misiunea de a-i reprezenta şi de a organiza pe plan local lupta pentru IMG_9463apărarea drepturilor şi intereselor pensionarilor.

În perioada pentru care s-a prezentat raportul de activitate, Comitetul Ligii s-a străduit să facă cunoscute problemele cu care se confruntă pensionarii gorjeni şi să ceară soluţionarea lor, în această ordine de idei menţionându-se dezbaterile din şedinţele lunare ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din cadrul Prefecturii la care participă de drept preşedintele Ligii, propunerile adresate Primului – Ministru, Preşedintelui Senatului şi Preşedintelui Camerei Deputaţilor privind asigurarea unui trai decent pensionarilor, întâlnirea cu senatorii şi deputaţii din circumscripţiile electorale ale judeţului, ocazii în care li s-a solicitat preluarea în cuprinsul noii legi a sistemului unitar de pensii, aflată în acea perioadă în dezbatere la Parlament. prevederilor art.80 alin.(3) din Legea 19/2000 cu referire la creşterea valorii punctului pensie la 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

Regretul asociaţiei la constituit lipsa de voinţă politică a Guvernului pentru stabilirea de măsuri concrete în sprijinul pensionarilor, faptul că revendicările făcute nu au avut finalitatea dorită, viaţa de zi cu zi a acestora continuând să fie supusă unor privaţiuni severe ca urmare a creşterii preţurilor la alimentele de bază, la utilităţi îndeosebi la întreţinerea locuinţei, la electricitate şi gaze, la serviciile medicale şi medicamente.

Nu a lipsit din raport modul în care au fost rezolvate unele probleme sociale referitoare îndeosebi la obţinerea de bilete de tratament balnear, dar şi acordarea de ajutoare financiare şi materiale la peste 250 de pensionari cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie şi a unor sărbători creştine.

Delegaţilor la conferinţă le-au fost prezentate rezultatele din domeniul organizatoric, preocuparea conducerii asociaţiei pentru creşterea cu peste 450 de membrii şi noi filiale arondate. A fost prezentat de asemenea Programul activităţilor pentru anul în curs, care a reţinut atenţia delegaţilor în mod deosebit şi s-a remarcat buna colaborare pe care conducerea Ligii a avut-o cu organele administraţiei de stat locale şi judeţene, precum şi cu reprezentanţii mass-media locale.

Conferinţa de dare de seamă anuală a fost onorată cu prezenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, a Vice-Primarului Municipiului Tg – Jiu, de reprezentanţi ai unor servicii deconcentrate, dar şi de Vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor din România, persoane foarte apropiate de problemele vârstnicilor, care au răspuns la întrebările şi la comentariile delegaţilor, apreciind în acelaşi timp preocupările conducerii asociaţiei pentru ajutoarea celor mai nevoiaşi dintre pensionari.

Concluzia care s-a desprins din desfăşurarea conferinţei de dare de seamă anuală este aceea că pensionarii sunt conştienţi de importanţa solidarităţii lor şi sunt tot mai hotărâţi să acţioneze pentru obţinerea drepturilor legale, în vederea îmbunătăţirii vieţii.

Preşedinte Ec. Petre Rădulescu Liga Pensionarilor din Judeţul Gorj

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here