Bilanţ la Biroul pentru Imigrări

259

Biroul pentru Imigrări al judeţului Gorj a desfăşurat pe parcursul anului 2013 o serie de activităţi în urma cărora a obţinut rezultate pe principalele linii de activitate: pe linia admisiei în România, pe linia reglementării dreptului de şedere temporară/termen lung al cetăţenilor străini şi înregistrarea/acordarea rezidenţei permanente cetăţenilor europeni aflaţi pe raza judeţului, precum şi pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor.

Potrivit unui comunicat al Biroului pentru Imigrări Gorj, în cursul anului 2013 au fost înregistrate şi analizate un număr total de 10 invitaţii, depuse de persoane fizice/juridice pentru străini din state cu potenţial migrator: opt  invitaţii în scop de vizită şi două invitaţii în scop de afaceri. Cetăţenii străini invitaţi provin din Algeria (2), China (1), Egipt (2), Irak (2), Iran (1), Maroc (1) şi Tunisia (1). Tot în cursul anului 2013, au fost eliberate şapte  autorizaţii de muncă pentru străini din state terţe, la solicitarea unor angajatori (persoane fizice/juridice) cu domiciliul/sediul în judeţul Gorj.  În baza autorizaţiilor de muncă emise, străinii au obţinut vize de lungă şedere în scop de angajare în muncă de la ambasadele/consulatele României din străinătate şi au intrat în România solicitând eliberarea permiselor de şedere în scop de muncă. De asemenea, în anul 2013 a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi emiterea unui număr de 116 permise de şedere, din care 113 pentru şedere temporară şi 3 pentru şedere pe termen lung. Cetăţenii U.E./S.E.E. şi Confederaţiei Elveţiene au depus un număr de 78 de cereri, acestea au fost soluţionate pozitiv, fiind eliberate 73 certificate de înregistrare şi 5 cărţi de rezidenţă permanentă.

Sute de străini, rezidenţi în Gorj
La sfârşitul anului 2013, în evidenţa Biroului pentru Imigrări Gorj se aflau un număr total de 242  de cetăţeni străini din state terţe, care beneficiază de un drept de rezidenţă: 20 de străini cu drept de şedere pe termen lung, 18  străini cu rezidenţă temporară în scop de studii, 164 de străini cu rezidenţă temporară în scop de reîntregirea familiei, fiind membrii de familie ai unor cetăţeni români, 18  străini cu rezidenţă temporară pentru angajare în muncă şi 22  străini cu rezidenţă temporară în alte scopuri. Pe cetăţenii, majoritatea străinilor o reprezintă cetăţenii moldoveni (78) urmaţi de cetăţenii turci(26) şi cei albanezi (18).  De asemenea, în evidenţa Biroului pentru Imigrări Gorj figurează un număr de 260  cetăţeni U.E./S.E.E., din care 19 rezidenţi permanenţi şi 241 rezidenţi temporari. Majoritatea cetăţenilor U.E. o reprezintă cetăţenii italienii (102), urmaţi de cetăţenii austrieci (22) şi cei germani (18).

20 de cetăţeni străini, obligaţi să părăsească teritoriul ţării
În ceea ce priveşte rezultatele obţinute pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor, au fost dispuse măsuri de îndepărtare de pe teritoriul României pentru un număr de 20 de cetăţeni străini aflaţi în situaţii ilegale. 16 dintre aceştia au primit decizii de returnare, fiind obligaţi să părăsească de bunăvoie teritoriul României, în termenul acordat, în timp ce alţi patru străini au primit comunicări de părăsire a teritoriului României, în termenul legal de trei zile. De asemenea, pentru un cetăţean străin, a fost aplicată o interdicţie de intrare în România pentru o  perioadă de 6 luni. Activitatea desfăşurată pe această linie are la bază cooperarea interinstituţională între Inspectoratul General pentru Imigrări şi celelalte structuri de Ordine şi Siguranţă Publică: Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General de Jandarmi, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, dar şi cu structuri guvernamentale: Inspecţia Muncii din cadrul Ministerului Muncii. În acest sens, au fost încheiate protocoale care stabilesc un cadru legal pentru desfăşurarea acţiunilor comune în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor. În perioada de referinţă, au fost constatate şi aplicate 81 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale privind regimul străinilor în România, cuantumul amenzilor fiind în sumă de 10.450 lei. Biroul pentru Imigrări Gorj îşi propune, pentru perioada următoare, ca prin activitatea desfăşurată de către poliţişti să vină în întâmpinarea aşteptărilor cetăţenilor străini şi să îmbunătăţească continuu modul de relaţionare cu aceştia.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here