Bilanţ cu mii de popriri pe conturile bancare şi sute de sechestre pe bunuri

171

Organele abilitate în realizarea inspecţiilor fiscale, nu au lăsat nesacţionaţi agenţii economici prinşi pe picior greşit din judeţul nostru, pe parcursul anului anterior. Din raportul emis de Conducerea Finanţelor Publice Gorj, reiese că în urma acţiunilor de executare silită, s-a încasat suma de aproximativ 110.000 de lei de către organele abilitate. Astfel, au fost efectuate peste 16.150 de popriri pe conturile bancare, aproximativ 220 de sechestre pe bunurile mobile şi 44 pe bunurile imobile.

Activitatea de Inspecţie Fiscala a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj a fost intensă pe parcursul anului anterior. Au fost desfăşurate acţiuni în vederea identificării şi combaterii fraudelor privind taxa pe valoarea adăugată/verificării realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Au fost realizate inspecţii fiscale din proprie iniţiativă, la contribuabilii persoane fizice sau juridice, pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. De asemenea au avut loc controale încrucişate, în vederea clarificării unor aspecte rezultate din activitatea contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale sau urmare solicitării altor structuri cu atribuţii de inspecţie fiscală; Au existat şi controale inopinate la contribuabilii cu risc ridicat de evaziune fiscală, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi.

2062 verificări la contribuabili
S-au realizat, de asemenea, un număr de 2062 de verificări (1656 la contribuabilii persoane juridice şi 406 la contribuabilii persoane fizice), selectaţi urmare analizei realizate la nivelul judeţului Gorj. În urma acţiunilor au fost constatate sume suplimentare în valoare de 53.721.504 lei (42.241.098 lei debite si 11.480.406 lei accesorii). De asemenea, pentru faptele care constituite contravenţie, constatate urmare acţiunilor de inspecţie fiscală desfăşurate, au fost aplicate un număr de 483 sancţiuni contravenţionale în sumă de 753900 lei, fund confiscată complementar suma de 9.133 lei.
DGFP Gorj şi-a stabilit pentru anul fiscal 2012 ca obiectiv strategic adoptarea de măsuri pentru reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor referitoare la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili. Să conducă la realizarea relaţiei de parteneriat între administraţia fiscală şi contribuabili, la satisfacerea la un înalt grad prin servicii prompte şi de calitate a cerinţelor acestora. De asemenea au fost realizate acţiuni de instruire a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală cât şi de la nivelul activităţii de administrare fiscală în vederea cunoaşterii problematicii fiscale de către contribuabili.

La dispoziţia contribuabililor
DGFP Gorj, prin structurile organizate în domeniul asistării contribuabililor (servicii, birouri de asistenţă contribuabili), dintr-un număr de 24 581 contribuabili înregistraţi, a îndrumat telefonic un număr de 6453 persoane fizice şi persoane juridice; a răspuns unui număr de 2.900 adrese ale contribuabililor, a îndrumat în completarea declaraţiilor fiscale. Totodată, pentru îmbunătăţirea parteneriatului contribuabili – administraţie fiscală şi pentru aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale datorate bugetului general consolidat Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj a organizat pe parcursul anului 2012. un număr de 118 întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri în anul 2012, mass-media a reprezentat, pentru instituţia noastră, un partener important în diseminarea informaţiilor cu caracter fiscal în rândul contribuabililor, persoane fizice şi juridice.
Activitatea de comunicare desfăşurată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj a urmărit informarea corectă şi rapidă a opiniei publice şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei atât pe plan local cât şi central.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here