Bilanţ al achiziţiilor şi investiţiilor la UCB

173

UCB 2În anul 2011, la nivelul Universităţii “Constantin Brâncuşi” (UCB) Târgu-Jiu s-au realizat o serie de investiţii importante pentru instituţie, dar mai ales pentru tinerii care studiază aici. Au fost continuate lucrările de construcţie a spaţiilor de învăţământ din Complexul Studenţesc Debarcader, s-au creat noi laboratoare de cercetare şi s-au achiziţionat dotări pentru cele deja existente. Singurul punct care nu a fost atins a fost nerealizarea Aulei Universităţii, care, însă, se va face anul acesta.

La sfârşitul săptămânii trecute a fost făcut public raportul rectorului privind starea Universităţii “Constantin Brâncuşi” (UCB) Târgu-Jiu în 2011, fiind postat pe pagina de internet a universităţii. Pentru anul 2011, în Planul operaţional de dezvoltare al Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, au fost cuprinse ca obiective principale dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, continuarea construcţiei spaţiilor de învăţământ în Complexul Studenţesc Debarcader, crearea a cel puţin patru noi laboratoare didactice, modernizarea şi dotarea laboratoarelor care au potenţial de cercetare, identificarea patrimoniului universităţii după forme de proprietate şi creşterea patrimoniului propriu, realizarea Aulei Universităţii – rectorat.

Noi lucrări în Complexul Studenţesc Debarcader

Potrivit raportului rectorului UCB, investiţia din str. Tineretului nr. 1 la finele anului 2010, a fost executată până la nivelul al doilea, stâlpii şi grinzile perimetrale plus planşeul de la terasele intermediare şi cel peste nivelul al treilea. Pe parcursul anului 2011, s-au finalizat lucrările de la structura de rezistenţă (stâlpi armaţi şi grinzi) s-au finalizat lucrările de zidărie pentru închiderea perimetrală precum şi zidăria portantă interioară. “Cu toate că finanţarea pentru anul 2011 pentru această investiţie a fost foarte mică (1.300.000 lei) s-a reuşit să se finalizeze construcţia amfiteatrului de la nivelul al patrulea, finalizarea sistemului de acoperire de la nivelul patru, terasa intermediară de la nivelul patru, realizarea hidroizolaţiilor de pe terasele intermediare de la etajele doi şi trei precum şi realizarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. Referitor la utilităţi, în acest an au fost finalizate lucrările privind alimentarea cu energie electrică a clădirii”, se artă în raport.

Noi laboratoare şi dotarea celor existente

O atenţie deosebită a fost acordată de conducerea UCB pentru crearea de noi laboratoare didactice şi de cercetare precum şi modernizarea celor existente. În acest an au fost realizate cele două laboratoare de cercetare: “Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice” şi „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic”. Ambele centre de cercetare au fost realizate cu fonduri nerambursabile, Universitatea „Constantin Brâncuşi” punând la dispoziţie spaţiile care la rândul lor au fost reabilitate. Pentru laboratoarele deja existente au fost achiziţionate dotări în valoare de 1.195.005,36 lei, din care 306.208,98 lei din venituri proprii, 234.114,11 lei din cercetare şi 654.682,27 lei din fonduri nerambursabile. „Acestea au constat în achiziţia de noi softuri, seturi de scule şi dispozitive profesionale, aparatură IT, microscoape, presă gravură, manechin didactic, tablă smart, videoproiector, staţie manipulare şi asamblare, echipament copiere profesional, laptopuri, staţie grafică Workstation, camere video+ kituri + terminale, tablete PC, manometru, garduri atletism, imprimante, toate ducând la creşterea performanţei în utilizare a laboratoarelor”, se precizează în raportul rectorului. Referitor la patrimoniul instituţiei, în acest an au fost identificate şi centralizate formele de proprietate ale imobilelor, au fost realizate evaluări ale acestora sau reevaluări acolo unde era necesar acolo unde au fost realizate lucrări de reabilitare , RK, reparaţii, dotări majore). Au fost realizate lucrări de reabilitare la imobilele instituţiei de peste 250.000 lei, acestea fiind suportate din veniturile proprii 248.330 lei şi din fonduri nerambursabile 2.628 lei. Trebuie menţionat că anul trecut se dorea şi realizarea Aulei Universităţii. “Un punct neatins al anului 2011, referitor la dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale este nerealizarea Aulei Universităţii, lucru care s-a întâmplat datorită lipsei de fonduri, dar lucrarea este prinsă în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru 2012 şi avem certitudinea că va fi realizată” se arată în raportul rectorului.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here