Bazele de date ale Casei de Pensii şi CJAS se transferă la Fisc

131

Începând cu data de 1 iulie, urmare a modificării codului fiscal, contribuţiile sociale la pensii sau cele aferente asigurărilor sociale de sănătate se vor colecta de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Plata acestor sume vor fi încasate direct de către trezoreriile în raza cărora contribuabilii, persoanele fizice sunt luate în administrare, în cazul nostru la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Executivul a luat această decizie in speranţa că funcţionarii ANAF, având o mai mare experienţa in domeniu, vor reuşi să crească gradul de colectare a contribuţiilor sociale la bugetul general consolidat al statului.

Transferul bazelor de date ale caselor judeţene de pensii publice, respectiv ale caselor judeţene de asigurări de sănătate către direcţiile judeţene ale finanţelor publice, se va face de la începutul lui 1 iulie şi până la sfârşitul lunii septembrie a acestui an.
O altă noutate referitoare la sistemul de pensii este aceea că persoanele fizice au obligaţia ca de la data de 1 iulie să îşi declare veniturile lunare încasate pe un nou tipizat. Acest Tipizat este elaborat de ANAF şi se numeşte Formularul 600.

Formularul 600
Acest document se utilizează pentru declararea veniturilor şi reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale. Venitul, bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
Conform reprezentanţilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj, obligaţia completării şi depunerii Formularului 600 revine doar următoarelor categorii de contribuabili: persoanele care realizează venituri din profesii libere; contribuabilii cu statut de persoană fizica autorizată să deruleze activităţi economice; titularii unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partida simplă. Sunt excluşi de la o asemenea obligaţie cei care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, şomerii sau cei care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe. Formularul 600 se poate depune în mai multe moduri: fie pe suport de hârtie, direct la registratura administraţiei fiscale, sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie în sistem on-line, de către contribuabilii care deţin certificat digital de semnătură electronică.
A. Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here