Bătălie crâncenă pentru gradaţiile de merit

200

Săptămâna viitoare va începe concursul pentru acordarea gradaţiei de merit. Din păcate însă pentru dascălii care sperau că îşi vor rotunji salariile, numărul gradaţiilor de merit ce se vor acorda anul acesta este unul foarte mic. Asta deoarece perioada de acordare a gradaţiilor de merit a crescut de la patru la cinci ani, ceea ce înseamnă că foarte puţine gradaţii vor ieşi de la plată în cursul acestui an.

Având în vedere că gradaţiile de merit înseamnă o sporire consistentă a salariului, de 25% pe o perioadă de cinci ani, în fiecare an între dascăli se dă o adevărată bătălie. Anul acesta însă, cadrele didactice care aşteptau concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu prea au motive de bucurie. Întrucât perioada de acordare a gradaţiilor de merit a crescut de la patru la cinci ani şi 2014 este primul an în care se aplică, nicio gradaţie nu va ieşi din plată în cursul acestui an. Ca urmare, numărul intrărilor pe listă va fi foarte mic. Metodologia de acordare a gradaţiilor de merit prevede că “numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul gradaţiilor acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice”. La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa cadrele didactice cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, în perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013, şi calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării. Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013 au îndeplinit şi funcţii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare. Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concurs la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

Criterii pentru acordarea gradaţiilor de merit
Fişele detaliate de acordare a punctajelor se realizează la nivelul inspectoratelor şcolare, pe baza unor criterii generale stabilite de Ministerul Educaţiei. Acestea prevăd ca 80% din punctaj să facă referire la activitatea instructiv educativă, reflectată în rezultatele obţinute de elevi, participarea la concursuri, pregătirea de loturi, centre de excelenţă etc., 10% din puncte se acordă pe criteriul inovării didactice, pentru realizarea de manuale sau materiale didactice, 5% din punctaj vine din implicarea în proiecte şi 5% se pot obţine din contribuţia la dezvoltarea instituţională, din atragerea de finanţări extrabugetare.

Calendarul concursului
Potrivit calendarului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit, perioada 17 martie – 3 aprilie este rezervată întocmirii şi depunerii, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ. Dosarele care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv vor fi depuse la secretariatul inspectoratului şcolar până în data de 11 aprilie 2014, urmând ca aceste dosare să fie analizate de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina în perioada 14 – 28 aprilie 2014. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit se vor face în perioada 29 aprilie – 13 mai 2014, iar lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, va fi aprobată în perioada 14 – 16 mai 2014. Această listă va fi afişată la avizierul inspectoratului şcolar până în data de 19 mai 2014. În perioada 20 – 21 mai 2014, candidaţii vor putea depune contestaţii; acestea vor fi soluţionate până în data de 26 mai 2014, urmând ca rezultatele finale să fie validate şi afişate la inspectoratul şcolar în perioada 27 – 28 mai 2014. Tabelul nominal cu personalul didactic de predare şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit, va fi înaintat la Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 29 – 20 mai, iar ordinul ministrului educaţiei naţionale va fi emis până în data de 11 august 2014.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here