Bani pentru reţeaua de alimentare a maşinilor electrice

198

Ghidul Programului de dezvoltare a infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice şi hibrid – „Infrastructură de alimentare verde” a demarat încă de săptămâna trecută. Astfel, primăriile, instituţiile publice şi agenţii economici din judeţul Gorj pot dezvolta în perioada următoare proiecte de infrastructură de alimentare verde după regulile descrise în ghidul de finanţare.

Acestea proiecte vor putea fi depuse pentru finanţare în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2016, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Programul a fost conceput ca unul multianual, cu o ţintă indicativă de 6.000 de puncte de alimentare instalate în reţea, până în anul 2020. Acesta este finanţat prin AFM şi beneficiază, pentru anul 2016, de suma de 70 milioane de lei, sumă care va acoperi instalarea a circa 420 de staţii de încărcare cu putere normală şi alte 420 de staţii de încărcare rapidă. Programul „Infrastructură de alimentare verde” este destinat persoanelor juridice, respectiv: primăriilor din localităţi cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituţiilor publice şi agenţilor economici din astfel de oraşe, dar şi agenţilor economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale. Fiecare dintre aceşti beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de încărcare şi poate beneficia de finanţarea a 80% din costurile unui astfel de proiect.
Suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituţie publică sau un agent economic este de 900.000 de lei, aproximativ 200.000 euro. Programul permite instalarea atât a punctelor de încărcare cu putere normală, egală cu 22 kw curent alternativ, cât şi a celor cu putere înaltă, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priză cu încărcare normală (de circa 4 ore) AFM a stabilit în concordanţă cu nivelul pieţei o sumă maximă decontabilă de 2.500 euro, iar pentru una cu încărcare rapidă (sub 1 oră) o sumă de 35.000 euro. Locaţiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcările publice, parcări destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituţii publice, centre comerciale, unităţi hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării), parcări cu acces direct la autostrăzi, drumuri naţionale sau europene. Cei care vor aplica în cadrul sesiunii de finanţare trebuie să prevadă în proiectul cu care aplică locuri de parcare corespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct și semnalizate cu panouri de informare.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here