Bani pentru proiectele școlilor defavorizate

282

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis la începutul acestei săptămâni apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro, şi „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

„Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează în primul rând, copiilor şi elevilor ,precum şi tinerilor şi adulţilor din programe „A doua şansă”. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaţionale şi vizează în acelaşi timp familia, şcoala şi comunitatea. Apelul este deschis tuturor şcolilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare, se arată în documentul oficial.  „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat şcolilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulţi copii aflaţi în risc de abandon şcolar şi nu reuşesc să atragă sau să menţină în şcoală profesorii calificaţi. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat în ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania. Pentru a direcţiona intervenţiile şi fondurile în şcolile care au cele mai mari probleme cu abandonul şcolar, proiectele depuse în cadrul apelului „Şcoală pentru toţi” vor primi punctaj suplimentar dacă vizează activităţi în unităţile şcolare defavorizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, în care categoria 1 înseamnă „cel mai defavorizat” şi categoria 5, „cel mai puţin defavorizat”. Instrumentul de ierarhizare a şcolilor şi grădiniţelor a fost dezvoltat de specialişti în educaţie şi statisticieni pe baza corelării bazei de date din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) al Ministerului Educaţiei, bazei de date a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi celor două studii întocmite de Banca Mondială „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România” şi „Atlasul Zonelor Urbane marginalizate din România”. Instrumentul combină indicatori relevanţi, precum riscul de abandon şcolar, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, gradul de pregătire al elevilor şi nivelul de dezvoltare socioeconomică a localităţii. Ghidurile solicitantului au fost lansate în consultare publică în luna iulie şi analizate în cadrul mai multor dezbateri publice. Instrumentul de ierarhizare a şcolilor în funcţie de nivelul de defavorizare a fost o propunere venită în cursul consultărilor, de la Asociaţia Human Catalyst şi pusă în practică de specialişti ai Ministerului Educaţiei şi ai Cancelariei Prim-Ministrului. Pentru prima dată în cadrul POCU, apelul „Şcoală pentru toţi” permite implementarea unui proiect integrat, care încurajează combinarea mai multor obiective specifice. Astfel, acţiunile destinate preşcolarilor şi şcolarilor sunt obligatorii în fiecare proiect, şi pot fi completate de cele care vizează copiii de 2 ani din învăţământul antepreşcolar din creşele şi grădiniţele din reţeaua publică, şi de cele destinate tinerilor şi adulţilor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu, dar vor să se reîntoarcă la şcoală. Deoarece în urma procesului de consultare a reieşit necesitatea lansării, în paralel, a unei linii de finanţare dedicate special programelor de tip „A doua şansă, suma alocată acestei intervenţii a fost redusă în cadrul apelului „Şcoală pentru toţi” şi va fi inclusă într-un apel separat dedicat obiectivului specific 6.4, care urmează să fie lansat în curând. Prin urmare, solicitanţii pot opta fie să integreze acest tip de activităţi în proiectele depuse în cadrul prezentului apel, fie să le propună separat, în cadrul apelului dedicat. Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând cu 13 septembrie 2016, ora 15.00 şi se încheie în data de 15 noiembrie 2016, ora 16.00. Cele două apeluri sprijină „Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii” şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here