Bani pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor

223

Ministerul Economiei a lansat luna trecută, prin Direcţia Generală Politici Antreprenoriale, aplicaţia de înscriere în programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 2016. Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor este stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de femei, prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Comisia Europeană.
Schema de minimis urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri, dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor, creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 500.000 de lei. Prin acest program se finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate şi nu poate depăşi suma de 50.000 de lei/beneficiar. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de zece beneficiari. Ajutorul de minimis acordat prin această schemă nu poate să depăşească plafonul de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi de 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here