Bani pentru cadastrare gratuită în 62 de localităţi din judeţ

339

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj a încheiat contracte de finanţare cu 62 de primării din judeţ pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale.

Sumele necesare sunt asigurate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în 2017, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, faţă de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului.
Procedura de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică va fi organizată de UAT-uri, iar plăţile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan şi prin excepţie din intravilan se realizează în baza unui contract încheiat de UAT cu OCPI Gorj. Potrivit legii, primăriile au obligaţia să selecteze cu prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA).
Obiectivul principal al Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2017–2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect o altă sursă de finanţare pot fi şi fondurile din bugetele locale.
În prezent, situaţia lucrărilor de înregistrare sistematică din judeţul Gorj este următoarea: lucrări finalizate la nivel de UAT – 1/Bustuchin; lucrări finalizate la nivel de sector cadastral – 8 sectoare / Cruşeţ, Dănciuleşti, Teleşti, Bumbeşti-Piţic, Căpreni; lucrări în derulare la nivel de UAT – 3/ Turceni, Țânțăreni, Hurezani; lucrări în derulare la nivel de sector cadastral – 3/Căpreni.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here