Bani pentru bugetul local

356

Mare bucurie pentru locatarii din cartierul Siret cărora li s-au încheiat contractele pentru parcarea de reşedinţă, oamenii plătind conştiincios sumele datorate pentru aceasta.
Dar este o mare neplăcere, pricinuită de semenii noştri, conducători auto din alte părţi ale municipiului şi judeţului, care, neţinând seama de semnele de avertizare “Parcare de reşedinţă” ocupă locurile celor plecaţi, fie şi pentru 10 minute din parcarea ce li se cuvine.

Deseori, noii veniţi parchează abuziv maşinile şi pleacă în vizite, sau după cumpărături, fiind nevoiţi să aşteptăm câte 2-3 ore sosirea musafirului nepoftit.
De aceea, pentru a nu mai avea astfel de situaţii, propunem Primăriei municipiului să planteze la intrarea în parcare semnul “INTERZIS CU EXCEPŢIA RIVERANILOR” pentru că tăbliţa adiţională cu simbolul „ Se ridică maşinile parcate neregulamentar conform H.C.L. 209/2007şi H.C.L. 53/2008. Telefon dispecerat 0353801031 ” nu prea are efect, unii făcându-se că nu o văd.
Tot aşa, pentru constatarea contravenţiei prevăzute la art. 22, litera a din Regulamentul Parcării emis de Primărie: “a) ocuparea locului de parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor prezentului regulament, de către alte persoane decât cel căruia i-a fost atribuit” ar fi necesar ca un angajat al Poliţiei comunitare (art.25) să aibă în grijă această parcare pentru că ar aduce zilnic, în bugetul primăriei cel puţin 700-800 lei. Aceasta numai din parcările ilegale. Dar dacă mai adăugăm şi intrarea pe interzis (după plantarea semnului amintit mai sus) se vor putea aplica amenzi şi pentru intrarea pe interzis.
Reamintim tuturor celor ce parchează pe locurile altora, fără niciun drept, că nu au şansa de a se sustrage de la amenzi deoarece Regulamentul Primăriei prevede, în art.25, procedura de urmat:” Contravenţia se constată prin proces verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.
În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la cap.VI, art.22 din prezentul regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul. După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul verbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului.”
Poate numai aşa se pot disciplina cei care ne asaltează zilnic cu parcările ilegale, de parcă această locaţie ar fi parcarea oraşului.
Nicu Gîtan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here