Bani europeni pentru oraşul Rovinari

273

Oraşul Rovinari va beneficia de o finanţare nerambursabilă în valoare de 6.146.389,36 de lei din partea Fondului Social European prin Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în cadrul Apelului de proiecte nr. POCU/74/6/18 „Şcoală pentru toţi”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea accesului la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în corelare cu îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic şi de sprijin pentru servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, în vederea încurajării educaţiei şi prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate. „Împreună facem lucruri bune!”, a transmis primarul oraşului Rovinari, Robert Filip.
Intervenţiile sprijinite prin acest apel pun în centrul lor copilul şi nevoile sale, şi stabilesc direcţii de acţiune a căror menire trebuie să fie înlăturarea obstacolelor care îl împiedică să meargă la şcoală (servicii destinate copilului şi familiei), precum şi transformarea mediului şcolar într-unul prietenos, capabil să atragă şi să menţină copilul în procesul educaţional (servicii destinate şcolii şi cadrelor didactice).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here