Bani europeni pentru cabinetele medicale din mediul rural

128

Cadrele medicale care intenţionează să-şi deschidă cabinete în mediul rural pot accesa fonduri europene pentru finanţarea lor. Ministerul Sănătăţii anunţă medicii că pot obţine finanţare nerambursabilă pentru activitatea pe care o desfăşoară, prin intermediul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală derulat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Sesiunea de depunere a proiectelor a început de două zile şi se încheie pe 28 septembrie.

La începutul acestei săptămâni s-a deschis linia de finanţare din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, axa III, măsura. 3.1.2. – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală. Conform Programului, medicii, dar şi societăţile comerciale din mediul rural pot obţine fonduri nerambursabile pentru a realiza investiţii în serviciile de sănătate umană, asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, asistenţă medicală generală, specializată, dar şi în alte domenii (dispozitive medicale).

Depunere de proiecte până pe 28 septembrie
Suma pusă la dispoziţie prin acest Program, măsura 3.1.2 este de 134.668.992 Euro. Medicii care intenţionează să acceseze fonduri europene pentru cabinetele din mediul rural au timp să-şi depună proiectele până la sfârşitul acestei luni. Sesiunea pentru depunerea de proiecte se desfăşoară în perioada 3 – 28 septembrie 2012.
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) este Autoritatea de Management a acestui Program şi aparţine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Prin intermediul măsurii 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” din cadrul PNDR, se acordă sprijin public nerambursabil pentru investiţii în modernizarea cabinetelor medicale individuale constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Sprijinul nerambursabil, în acest caz, este de maxim 50.000 euro pe proiect, iar sprijinul public nu va depăşi 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului, minim 30% fiind contribuţia privată a solicitantului. Totodată, prin măsura 312 se acordă sprijin pentru investiţii în unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu condiţia ca acestea să se încadreze în categoria de microîntreprinderi, caz în care sunt susţinute inclusiv investiţiile privind construcţia unităţii. În acest caz, sprijinul nerambursabil este de maxim 200.000 euro pe proiect, iar sprijinul public nu va depăşi 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului; minim 30% va fi contribuţia privată a solicitantului.
Minodora Sucea
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here