Bani de la stat pentru fermierii care angajează tineri în agricultură

479

La finele lunii trecute, autoritățile centrale au aprobat Normele privind „Programul de stimulare a angajării tinerilor în agricultură, acvacultură şi industra alimentară”. Conform actului normativ, fermierul care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului, beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată: 1.000 de lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară; 750 de lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare; 500 de lei pentru persoanele fără studii. Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentar. Pentru a beneficia de aceste stimulente financiare, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea programului corespunzătoare anului 2019 este de 30 de milioane de lei și vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară, în vederea angajării tinerilor beneficiari ai programului. Este de precizat faptul că înscrierea în program se face până la data de 31 decembrie 2020. Prevederile actului normativ vor fi puse în aplicare de către direcțiile pentru agricultură județene prin numirea unui responsabil pentru gestionarea registrului unic privind „Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară”.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here