BĂLEŞTI -prezent şi perspective

370

Reporter: Prima zăpadă din acest an a făcut ravagii în judeţ şi în ţară. La Băleşti, cum v-aţi descurcat cu deszăpezirea?
Primar Aristică Paicu: Ne-am descurcat foarte bine, întrucât o viaţă întreagă m-am aflat printre utilaje şi, din experienţa mea profesională, am învăţat că acestea trebuie revizuite periodic, în baza unui grafic bine stabilit. Bazându-mă şi pe învăţămintele proverbului “Să-ţi faci vara sanie şi iarna car”, aceste utilaje au fost reparate în aşa fel încât la 15 octombrie 2013 au fost pregătite pentru deszăpezire următoarele utilaje: autogreder, plug tractat de tractor, excavator şi o autobasculantă Mercedes echipată cu lamă de deszăpezire.

Am deszăpezit toate satele şi uliţele, oamenii fiind foarte mulţumiţi de operativitatea intervenţiilor. Când s-a format polei, am dat cu nisip pe străzi, iar la pante am depozitat grămezi de nisip (în satele Bălava, Găvăneşti, Rasova) şi pe străzile din celalalte sate.

Reporter: Ce aţi realizat în 2013 şi ce vă propuneţi pentru acest an?
Primar Aristică Paicu: Între realizările anului 2013, aş vrea să menţionez în mod deosebit canalizarea realizată în Ceauru şi Băleşti, ca şi introducerea apei potabile în toate satele comunei. Alte investiţii importante finalizate anul trecut:
– amenajat drum rută ocolitoare pe terasamentul fostei căi ferate forestiere;
– construit podul de la Bâcu (peste Apa Rece)
– pietruit 2 km drum acces;
– balastat alei în Ceauru şi drum Voinigeşti;
– executat două punţi peste pârâul Iaz, drum la platforma gunoi grajd, parcare la Biserica Ceauru;
– plombat drum DC-91 Rasova;
– lucrări de decolmatare canale din: Corneştii Noi, Trestianu (Tămăşeştii de Jos), Şcoala Corneşti-Slătioara, Găvăneşti, Tălpăşeşti, Găvăneşti, Tălpăşeşti, Mereanzu;
– reprofilat drumurile de luncă cu autogrederul;
– defrişat+cosit drum Găvăneşti-Stolojani;
– început lucrările la drumul de luncă Tămăşeşti-Băleşti (măsura 125);
– lucrări de igienizare la şcoli şi dispensar.
Pentru anul în curs, o atenţie specială se va acorda finalizării lucrărilor de alimentare potabilă pentru toate satele şi finalizării lucrărilor de canalizare pentru Ceauru şi Băleşti.
Tot în 2014, ne propunem:
– finalizarea asfaltării drumurilor de luncă pe măsura 125 (bani obţinuţi pe fonduri externe);
– dotarea cu utilaje a platformei gunoiului de grajd (bani obţinuţi din fonduri externe);
– continuarea lucrărilor la drumul de la Rasova (DC-91);
– forarea unui puţ pentru alimentarea cu apă a satului Rasoviţa;
– asfaltare drumuri în: Găvăneşti, Ceauru-Tămăşeşti, Băleşti-Brutărie Ciobanu (300 m);
– balastare şi amenajare drumuri de luncă Ceauru-Băleşti-Obşte;
– asfaltare Baze sportive şi constructive gard împrejmuitor la Şcoala Băleşti.
– lucrări de igienizare a comunei (cosit acostament drumuri, defrişări, decolmatări etc.)
O direcţie importantă o va constitui şi în acest an identificarea de noi proiecte de dezvoltare a gradului de urbanizare a comunei, prin valorificarea oportunităţilor de finanţare externă, reprezentate de fondurile structurale ale Uniunii Europene.

DSC_0006Reporter: Cum motivaţi sporurile imputabile Dumneavoastră?
Primar Aristică Paicu: În momentul în care am acordat acest interviu, ideea principală pe care am vrut s-o evidenţiez a fost aceea că reprezentanţii Camerei de Conturi Gorj au greşit când au constatat că sporurile de dificultate şi dispozitiv ce mi-au fost acordate sunt nelegale, în condiţiile în care actele ce au stat la baza acordării acestora sunt în vigoare şi în prezent. Este vorba de OUG nr.136/2006 şi Sentinţa Civilă nr.3450/2008 a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă şi irevocabilă.
Sarcinile pe care le aveam ca membri ai comisiei locale de fond funciar exced atribuţiilor stabilite prin Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care legiuitorul a prevăzut acest spor de dificultate. Aşa cum aţi putut constata din actele normative, sentinţe judecătoreşti, documente ale primăriei prezentate, există toate explicaţiile necesare pentru acele sporuri şi ce reprezintă sporul de dificultate. Este adevărat că am afirmat că în cadrul şedinţelor de fond funciar se petrec şi lucruri mai puţin plăcute(înjurături, ameninţări, blesteme, etc.), dar de aici şi până a se afirma că beneficiez de un “spor de înjurături”, aşa cum s-a spus în media naţională, este cale lungă şi nu s-a încercat decât defăimarea mea publică.
M.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here