BĂLĂNEŞTI – FILE DE ISTORIE – 80 de ani de la ridicarea Monumentului Eroilor

306

Neuitând bărbaţii căzuţi eroic pe fronturile de luptă pentru independenţa ţării şi făurirea României Mari, bunii locuitori din Bălăneşti au hotărât să ridice un monument pe plăcile căruia să înscrie în marmură albă cu litere aurite numele fiecărui erou al războaielor de la 1877 – 1878 şi 1916 – 1918.

În acest scop, a fost alcătuit comitetul de iniţiativă, format din învăţătorul Ion Sgarbură, locotenent Dumitru Haidău, Grigore Gr. Sgarbură, Alexie Horhoianu, avându-l ca preşedinte de onoare pe colonelul (r) Alexandru Tătărăscu. Au fost deschise mai multe liste de subscripţii, încredinţate unor persoane credibile şi serioase care au reuşit să strângă frumoasa sumă de 71.429 lei, destul de însemnată pentru acea perioadă. La formarea acestui fond au contribuit persoanele din comitetul de iniţiativă, văduvele eroilor căzuţi pe front, rudele acestora, elevii şcolii din Bălăneşti care au organizat mai multe serbări în diferite localităţi, precum şi mulţi alţi săteni.
Monumentul comemorativ este alcătuit din bucăţi de stâncă de granit şi un bloc de marmură albă acoperit cu inscripţii şi cu numele eroilor. Pe feţele laterale ale monumentului sunt săpate localităţile Plevna, Jiu, Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, precum şi numele a 76 de eroi.
IMG_1018În formă de obelisc, monumentul are în vârf vulturul carpatin cu crucea în cioc şi aripile larg deschise privind spre zări, emblemă a vitejiei ostăşeşti pentru apărarea fiinţei neamului românesc şi veşniciei României. Confecţionat din bronz, vulturul are înfipte ghearele într-o sferă tot din marmură albă, pe care este sculptată harta României Mari.
Amplasat în faţa şcolii vechi (prima şcoală modernă construită în 1910 inaugurată în prezenţa Ministrului Instrucţiunii, Spiru Haret), inaugurarea Monumentului Eroilor a avut loc la 9 septembrie 1934, orele 9 dimineaţa, în prezenţa autorităţilor locale, a comitetului de iniţiativă, a preşedintelui de onoare, colonelul (r) Alexandru Tătărăscu, precum şi a preoţilor, a elevilor locali şi din împrejurimi. După sfinţirea monumentului de către un sobor de preoţi a avut loc un bogat program cultural.
Grigore Haidău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here