BACALAUREAT 2021. S-a dat startul etapei de completare a cererilor-tip de înscriere

692

Pe 25 mai a demarat etapa de completare a cererilor de înscriere la prima sesiunea a examenului de bacalaureat, conform unei proceduri aprobate de Ministerul Educației. Această etapă se va încheia pe 31 mai, urmând ca, până pe 4 iunie, comisiile de bacalaureat din fiecare unitate de învățământ să încarce informațiile cuprinse în cererile de înscriere în aplicația BACALAUREAT 2021, să tipărească tabelul de înscriere generat de aplicație și să asigure semnarea acestuia.

În procedura aprobată de Ministerul Educației sunt menționate și etapele completării cererilor de înscriere. Astfel, ”în vederea completării cererii de înscriere, se parcurg următoarele etape: candidații completează partea I a cererii de înscriere; candidații care solicită recunoașterea/echivalarea unor probe susținute în anii anteriori/sesiunile anterioare completează partea I și partea a II-a din cererea de înscriere; candidații care, în cel puțin una dintre clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la concursuri/olimpiade școlare internaționale, recunoscute de către Ministerul Educației Naționale, la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de bacalaureat și care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I și partea a III-a din fișa-tip; candidații care au obținut o certificare cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice și care solicită recunoașterea acestora cu proba C, completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare; candidații care au obținut o certificare cu recunoaștere europeană a competențelor digitale și solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba D, completează cererea de înscriere precum și o cerere de recunoaștere și echivalare; candidații care au obținut anterior datei de 5 septembrie 2020, unul dintre certificatele ECDL menționate în prevederile art. 2 alin (1) și (2) din Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 5219/2010, cu modificările ulterioare, completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare ce este aprobată în urma validării digitale a certificatului”.

Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie
Potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației, probele din cadrul sesiunii iunie – iulie a examenului de Bacalaureat sunt programate astfel: 14-16 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, 16-17 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, 18-23 iunie 2021 – Evaluarea competențelor digitale, 23-25 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, 28 iunie 2021 – Limba și literatura română – proba scrisă, 29 iunie 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă, 30 iunie 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă, 1 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – proba scrisă, 5 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 12.00 – 18.00), 6 – 9 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor, 9 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale. Ministerul Educației a anunțat că, la fel ca anul trecut, probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului de Bacalaureat nu se vor mai susține, urmând a fi echivalate/recunoscute, dar un document oficial în acest sens nu a fost publicat încă.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here