Au început reînscrierile în grădiniţe

433

În prima zi a acestei săptămâni, a fost dat startul procedurilor de reînscriere în învăţământul preşcolar pentru copiii deja înmatriculaţi. Din 11 mai vor începe şi înscrierile propriu-zise. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene să asigure toate măsurile necesare finalizării până la data de 1 august 2015 a ambelor procese.

În vederea cuprinderii copiilor cu vârste între trei şi şase ani în învăţământul preşcolar, se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2015-2016, respectiv înscrierea copiilor nou veniţi. Reînscrierile au început luni, 27 aprilie, iar înscrierile se vor derula în intervalul 11 mai – 1 august 2015, cu precizarea că înscrierile pot continua şi după această dată, dacă mai există locuri disponibile. După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă (grupa mare, mijlocie şi mică), în limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădiniţele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri. Perioadele de înscriere şi reînscriere la nivelul fiecărei grădiniţe şi orarul aferent vor fi stabilite de conducerea respectivelor unităţi de învăţământ. Ambele categorii de informaţii vor fi afişate la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru a fi cât mai accesibile părinţilor şi publicului interesat. În măsura în care este posibil, informaţiile vor fi publicate şi pe site-urile grădiniţelor (dacă există) şi, eventual, pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean. Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale stabilite de Consiliul de administraţie pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Georgeta Popescu, în grădiniţele din municipiul Târgu-Jiu sunt libere peste 300 de locuri. 
De exemplu, la Grădiniţa “Mihai Eminescu” sunt libere 70 de locuri (50 la grupa mică şi 20 la antepreşcolari) iar la Grădiniţa “Lumea copiilor” 40 de locuri. La Grădiniţa „Vis de copil”, Grădiniţa Nr. 1 şi Grădiniţa “Constantin Brâncuşi” sunt libere câte 50 de locuri, iar la Grădiniţa Nr. 8 alte 80.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here