Au început înscrierile la grădiniță

351

De ieri s-a dat, oficial, startul primei etape de înscriere la grădiniță. Părinții au timp până pe 17 iunie să-și înscrie copiii în această primă etapă; o a doua fiind programată la sfârșitul lunii iulie.

Ocuparea locurilor libere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. Conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să afișeze, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii înscrişi zilnic din totalul disponibil. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar). Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 – 31 august. Anul acesta, înscrierea la grădiniță se desfășoară în două etape. Prima se desfășoară în perioada 23 mai – 17 iunie, iar cea de-a doua în zilele de 27, 28 și 29 iulie. Orarul înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există). Reamintim că anul acesta, în premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here