Au început înscrierile la Definitivat

293

Cadrele didactice din judeţul Gorj care doresc să susţină anul viitor examenul de definitivare în învăţământ au la dispoziţie aproximativ trei săptămâni pentru a-şi depune dosarele de înscriere la unităţile de învăţământ în care predau. Aceste dosare vor fi transmise Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj de către delegaţii conducerilor şcolilor. Până pe 19 decembrie, candidaţii vor fi înştiinţaţi cu privire la admitere sau respingerea dosarului de înscriere.

Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: fişa de înscriere, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat, copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, documentul legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică, precum şi copii ale deciziei de repartizare pe post, buletinului/cărţii de identitate, certificatului de naştere şi al documentului privind schimbarea numelui, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ. Potrivit calendarului stabilit de MEN, între 19 decembrie 2014 şi 5 iunie 2015 se vor efectua cele două inspecţii la clasă. Proba scrisă se va susţine în 9 iulie, cu subiecte unice pentru toată ţara, elaborate de Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare.
Rezultatele se afişează în 14 iulie, iar contestaţiile se depun în intervalul 14 -15 iulie. Notele finale, după recorectarea lucrărilor contestate, vor fi făcute publice în 18 iulie.
Pentru a putea fi considerate admise, cadrele didactice trebuie să obţină minim nota 8.

80 de note peste 8 anul acesta
În vara acestui an, 137 de cadre didactice din judeţul Gorj au susţinut proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învăţământ, însă doar 80 dintre acestea au reuşit să obţină minim nota 8. Mai exact, s-au înregistrat trei note între 3 şi 3,99, şase note între 4 şi 4,99, 19 note între 5 şi 5,99, 22 de note între 6 şi 6,99, şapte note între 7 şi 7,99, 58 de note între 8 şi 8,99 şi 22 de note între 9 şi 9,99. La proba scrisă ar fi trebuit să se prezinte 163 de candidaţi, însă opt au absentat iar 18 s-au retras din examen.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here