Au început înscrierile în clasa pregătitoare

386

Începând de luni, părinţii pot să completeze cererile-tip de înscriere a copiilor în clasele pregătitoare. Înscrierile se fac online sau la unitatea de învăţământ aleasă, până la data de 14 martie.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare. Cei ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014, inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, însă doar dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare. Evaluarea psihosomatică a viitorilor elevi poate fi făcută între 18 februarie şi 12 martie, în cele 15 centre stabilite la nivelul judeţului Gorj. În intervalul 24 februarie – 14 martie, părinţii vor completa, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în trei etape succesive: repartizarea automată pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, folosind aplicaţia informatică, la şcolile de circumscripţie (17 martie); repartizarea pe baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare (18-20 martie); repartizarea, cu ajutorul aplicaţiei informatice, copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la alte unităţi de învăţământ decât cele de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au optat în cererea-tip de înscriere pentru întoarcerea la şcoala de circumscripţie (21 martie). În perioada 21 – 22 martie, unităţile de învăţământ vor afişa lista candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe în data de 24 martie. În intervalul 25 martie – 4 aprilie vor fi depuse cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Pe 11 aprilie vor fi afişate, la fiecare unitate de învăţământ, listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, după care, în intervalul 14 – 18 aprilie, vor fi centralizate şi soluţionate de către inspectoratul şcolar cererile părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

O singură etapă de înscriere la clasa I
Părinţii ai căror copii nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învăţământul primar, în clasa I. Conform calendarului stabilit de MEN, în perioada 24 februarie – 14 martie, vor fi depuse cererile de înscriere a copiilor la şcoala de circumscripţie, iar în perioada 25 martie – 4 aprilie va avea loc depunerea cererilor de către părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât unitatea de circumscripţie. În 11 aprilie vor fi afişate, la fiecare unitate de învăţământ, listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

Actele necesare înscrierii
Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învăţământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia (dacă a completat cererea on-line), o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale, precum şi documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul). În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, părintele va menţiona în cererea-tip de înscriere dacă este de acord cu înscrierea copilului, la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere. Totodată, va depune documentele din care să rezulte îndeplinirea unuia sau mai multor criterii de departajare generale sau specifice.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here