Au început evaluările elevilor din învăţământul preuniversitar

135

elevi-bacIeri s-a dat startul evaluărilor elevilor din învăţământul preuniversitar. După două săptămâni de recapitulare, aproximativ 60.000 de elevi gorjeni din învăţământul preuniversitar au început testele de evaluare la materiile de bază, rezultatele acestora urmând să reprezinte un reper de monitorizare a progresului şcolar.

Ministerul Educaţiei a stabilit ca aceste teste să fie susţinute în cea de-a treia săptămână de şcoală, rezultatele obţinute de elevi urmând să fie comunicate părinţilor. Astfel, pe parcursul acestei săptămâni elevii vor susţine teste de evaluare la toate disciplinele pe care le studiază. Astăzi s-au susţinut examene la limba română şi o probă la alegere, între fizică şi biologie. Durata unui test va fi de 15 – 45 de minute, în funcţie de nivelul de studiu, iar punctajul acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 din oficiu. Pentru elevii din ciclul primar se păstrează evaluarea prin calificative. În ceea ce-i priveşte pe elevii din anii terminali, testele vor avea specificul evaluărilor naţionale, respectiv cel al bacalaureatului. Rezultatele obţinute la aceste teste nu vor fi trecute în cataloage dar vor fi comunicate părinţilor şi înregistrate într-o “foaie de parcurs” a elevului, urmând ca la sfârşitul celui de-al doilea semestru elevii să susţină un nou test ale cărui rezultatele vor fi comparate astfel încât cadrele didactice şi părinţii să-şi poată face o imagine reală a progresului şcolar al elevului. Ministerul Educaţiei a publicat încă din data de 15 septembrie, pe site-ul oficial, modelele de teste pentru evaluările iniţiale. Acestea au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi sunt însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul testelor.

Disciplinele de evaluare

La elevii din clasele I, învăţătoarele vor urmări dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi a aptitudinilor în învăţare, asigurând totodată punţile către dezvoltarea celor opt competenţe cheie. Clasa a II-a: limba şi literatura română şi matematică. Clasele a III-a şi a IV-a: limba şi literatura română, matematică şi ştiinţe. Clasele a V-a şi a VI-a: limba şi literatura română, limba modernă I, limba maternă, matematică, fizică şi biologie. Clasele VII-VIII: limba şi literatura română, limba maternă, limba modernă, matematică, fizică, chimie, biologie, discipline socio-umane/cultură civică. Clasele IX-XII: limba şi literatura română, limba maternă, limba modernă 1, limba modernă 2, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, istorie, logică, psihologie, economie, sociologie, filosofie, discipline de specialitate specifice domeniului şi discipline de specialitate specifice specializării.

Roxana Lupu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here