Atelierul Național de Poezie şi Critica Poeziei „Serile la Brădiceni”, ediţia a XXIII-a, Târgu-Jiu şi Brădiceni Salonul editorial „Serile la Brădiceni”/2019

672

1. Revistele

Cea de-a 23-a ediţie a „Serilor la Brădiceni” bate la uşă ca-n celebra simfonie a lui Beethoven. Iar singurii lor organizatori suntem doar noi doi: domnul Ion Cepoi, cel care în 2016, când mi-a apărut mie volumul de poezii „Serile la Brădiceni”, a avut declicul unei idei ce s-a vădit valabilă cultural şi literar, estetic şi social, şi, deci, subsemnatul, Ion Popescu-Brădiceni.
Atelierul Naţional de Poezie şi Critica Poeziei „Serile la Brădiceni” se bucură azi de privilegiul ca laureaţii anuali, pentru poezie şi pentru critica poeziei, să fie nominalizaţi de către conducerea U.S.R. O vreme, evenimentul l-a avut ca preşedinte de juriu pe domnul Gheorghe Grigurcu şi a fost bine. Apoi, au preluat ştafeta riguroasei selecţii şi propunerile ca atare marii scriitori Nicolae Manolescu şi Gabriel Chifu. Ce au făcut domniile lor? I-au publicat pe laureaţi cu pagini întregi în prestigioasa revistă „România Literară”. Au beneficiat de aceeaşi şansă şi câţiva scriitori gorjeni: Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, George Drăghescu, eu însumi, Ion Popescu-Brădiceni, Zenovie Cârlugea, Cristian George Brebenel, Aurel Antonie ş.a.
În programul propriu-zis al A.N.P.C.P. „Serile la Brădiceni” de pe 2019, s-a acordat prioritatea de rigoare unui salon editorial de carte şi revistă. Gorjenii contribuie cu un număr special al „Caietelor Columna” (redactor-şef: Vasile Ponea, redactor principal: Ion Popescu-Brădiceni), în care semnează laureaţi ai Atelierului precum: Adrian Alui Gheorghe cu un capitol din „Urma”, Ioan Moldovan cu versuri din „Timpuri crimordiale” (comentate de mine însumi la paginile 19-20 – n.m., I.P.B.). Ion Trancău se ocupă de Valentin Taşcu, iar eu de laureatul de pe anul în curs Gellu Dorian. Mircea Petean comentează o antologie postumă a Marianei Popeangă Cornoiu „Ascultând cum creşte iarba” sub titlul „Dor din mirador”. Ioan Lascu semnează în revistă câteva „Incantaţii metalice”, iar Alex Gregora contribuie cu „Alte însemnări din călimară”. La rându-mi mi-am permis să includ în cuprinsul publicaţiei „Columniste” un ciclu de „Poeme” (Soldat Limbii Române, Sihăstrie, Frescă postrenascentistă, Vestirea iernii, O neosemantică, Trăirea dincolo de imanent).
Cenaclul „Serile la Brădiceni” îşi scoate şi el anuarul „Miracol de Brădiceni” a cărui apariţie (e vorba de nr.23/2019) cuprinde poeme ale scriitorilor din Brădiceni: Ion Popescu-Brădiceni, Ion Căpruciu, Mircea Liviu Goga, un grupaj de „dese(m)ne” de Dan Adrian Popescu („Cuanticele” şi „Ezotericele”).
Un sector extins îl reprezintă traducerile din română în rusă şi engleză din opera-mi lirică, prin osârdia lui Valeriy Ţîbulenko şi Silviu Doinaş Popescu, eu asumându-mi dificila întreprindere de a traduce „Les Phares” de Charles Baudelaire.
Dintre laureaţii A.N.P.C.P. „S.L.B.” au trimis lucrări literare, eseuri, studii, poeme Mircea Liviu Goga, Gheorghe Grigurcu, Adrian Frăţilă, Alex Gregora, Ioan Moldovan, Ioan Lascu, Angelo Mitchievici, Ioan Holban (un studiu despre Gellu Dorian), Gellu Dorian (Izbăvirea prin poezie, Gramote(75-77), Spiridon Popescu.
La rubrica „Autograf” sunt incluşi Silviu D.Popescu (Vocea şi Şarpele), Viorel Gârbaciu, Mihai Negulescu, George Dumitru, Florian Saioc, Lazăr Popescu (cu 6 poeme), Ioan Gheorghişor (cu „Poem pentru noi”).
George Drăghescu lansează la apă încă un număr din fabuloasa-i iniţiativă „Ceaşca de Cafea” al cărui număr (an 14, august 2019, nr.190) vi-l las în sarcină a-l lectura pe cont propriu, căci e în aceeaşi notă superioară stilistic şi axiologic.

2. Despre lansările de cărţi

Celebrul Atelier A.N.P.C.P. „S.L.B.” este în prezent un tânăr bărbat în puterea creaţiei căci împlineşte 23 de ani. Vorba lui Ion Cepoi, când împreună alcătuiam zilele astea programul propriu-zis: „Ce mai invitaţi aveam în 2001 ori în 2011!” Îi reamintesc că în 2001 laureaţi au fost George Ţârnea şi Mircea Tomuş şi că în 2011 laureaţii s-au numit Ioana Dinulescu şi Vasile Spiridon. Ca să nu uităm că după ce au primit laurii „Serilor la Brădiceni”, o bună parte dintre ei au primit şi pe cei ai F.I.L. „Tudor Arghezi”. Laureaţii din 2019 sunt Gellu Dorian şi Angelo Mitchievici, desigur nominalizaţi de U.S.R. ca şi anul trecut (beneficiind de concursul domnilor Nicolae Manolescu şi Gabriel Chifu).
Salonul revuistic l-am descris în partea întâi a relatării. Să oferim cuvenitul spaţiu jurnalistic şi turnirului lansărilor de carte, care se vădeşte a fi bogat, neaşteptat de bogat şi competitiv pe plan naţional. Laureaţii lansează cărţi precum „Cealaltă viaţă” şi „Rataţii” (Gellu Dorian), „Mateiu I. Caragiale” şi „Explorări în comunism” (Angelo Mitchievici). E rândul apoi al antologiilor de poezie, extraordinare toate: „O carte în cinci: o mână de poeţi” scoasă la Editura C.J.C.P.C.T. Gorj de către Ion Cepoi, dar girată şi de Paul Aretzu, laureat al A.N.P. „S.L.B.” în anul 2005 (în tandem cu Ion Vartic), ca şi de Nicolae Coande (laureat al „S.L.B.” în 2012 (în tandem cu Victor Ştir)). În volum e inclus şi Lazăr Popescu, laureat şi el în 2016; pe urmă „Ziua Mondială a Poeziei la Petroşani” (o antologie de Marian Barbu şi Ioan Lascu (Lascu fiind laureat în 2018, în triadă cu Ioan Moldovan şi Ioan Holban – n.m., I.P.B.)); în fine, emoţionanta antologie dedicată Centenarului Unirii din 1918: „Şi a fost întâi Decembrie la Alba” cuprinzând poezii patriotice de un efigial mesaj. Florilegiul este alcătuit de Paulei Romanescu, laureată a „Serilor” în 2005 (în echipă cu George Mirea) pe criteriile rezistenţei anticomuniste şi valorii diacronice incontestabile. În ea se regăseşte şi gorjeanul Florian Saioc ori laureatul „Serilor”, din 1998, Ion Horea, cel căruia, la aceeaşi Editură a Academiei române, i-a apărut în colecţia „O sută şi una de poezii”, în 2017, o antiteză cu o introducere de Dumitru Micu (membru în comisia ce mi-a acordat titlul de doctor în hermeneutica literaturii în 2002 – n.m., I.P.B.).
În colecţia, deja, de tradiţie, „Serilor la Brădiceni”, Ion Căpruciu publică „Şi Luna era verde”, eu însumi „Desagii cu sublim”, nouă, celor din Brădiceni, alăturându-ni-se Mircea Liviu Goga (cu „Pe dealuri cu moartea”), Aurel Antonie (cu „Castelul”), Silviu D. Popescu (cu „Provincia Coşmarului”) şi ei fii ai Brădicenilor. Sunt incluse în salonul editorial şi trei foste studente de-ale mele de la U. „C.B.”, Târgu-Jiu, de baştină din Tismana. Lor le-am îngrijit la Editura PIM de la Iaşi lucrările de licenţă, susţinute con brio la Craiova: Valentina Maria Zlate-Licăreţi (cu „Rolul literaturii pentru copii în formarea şi dezvoltarea personalităţii şi a limbajului la preşcolari şi şcolari”); Antonela-Liana Aninoiu (cu „O propunere de metamanual alternativ pentru predarea literaturii şi limbii române şi a lecturii suplimentare în învăţământul primar la clasa a IV-a”); Maria-Mădălina Şendroiu (cu „Valorificarea pedagogică, metodico-didactică, a poveştilor lui Ion Creangă în învăţământul primar”).
Ah, şi era să uit tocmai instituţiile organizatoare: Asociaţia cultural-literară „Serile la Brădiceni”, C.J.C.P.C.T. Gorj, Primăria şi Consiliul local Peştişani, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” şi Cenaclul „Serile la Brădiceni”. Responsabili de program: Dan Popescu, Ion Cepoi şi cel care semnez articolul de faţă….
Ion Popescu-Brădiceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here