Astăzi încep înscrierile în clasa pregătitoare

441

Începând de astăzi, părinții își pot înscrie copiii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2017-2018. Cererea de înscriere poate fi completată online sau la sediul unității de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor.

Completarea online a cererii de înscriere în învățământul primar nu scapă însă părinții de o vizită la școală. Aceștia sunt obligați să se prezinte ulterior și la secretariatul școlii, pentru validarea cererii și depunerea actelor necesare. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ se poate face în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 18.00, sau sâmbăta, între orele 09.00 – 13.00. Pe lângă cererea-tip, pentru înscrierea în învățământul primar mai sunt necesare următoarele documente: certificatul de naștere al copilului (original și copie xerox), cărțile de identitate ale ambilor părinți (original și copie xerox), decizie de divorț (unde este cazul) și adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate. Reamintim că, potrivit metodologiei de înscriere în învățământul primar, pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, dar și cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. La nivelul județului Gorj, evaluarea dezvoltării psihosomatică a viitorilor elevi se va desfășura în zilele lucrătoare din perioada 22 februarie – 14 martie, în următoarele centre: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu-Jiu, Liceul Teologic Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu/Grădinița nr. 15 Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Târgu-Cărbunești, Liceul Tehnologic Bustuchin, Liceul Teoretic Novaci, Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești Jiu, Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Liceul Tehnologic Turceni, Colegiul Tehnic Mătăsari, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru și Liceul Tehnologic Tismana. De asemenea, în perioada 15 martie – 15 septembrie, în fiecare zi de marți, în intervalul orar 10.00 – 14.00, la sediul CJRAE Gorj va funcționa un centru de permanență unde vor fi evaluați copiii care nu s-au prezentat la centrele de evaluare psihosomatică din perioada prevăzută în calendar. Pentru realizarea evaluării psihosomatice a copiilor, părinții vor face obligatoriu programare telefonică, în perioada 22 februarie – 14 martie, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la secretariatul unităților școlare unde există centre de evaluare.

Lista copiilor admiși în prima etapă, afișată în perioada 22-23 martie
Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale, după finalizarea etapei de completare a cererilor, urmează cea de procesare a acestora și de repartizare a copiilor. Astfel, pe 17 martie va avea loc procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru. În perioada 18 – 21 martie este programată procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Dacă numărul de copii este superior numărului de locuri disponibile se aplică criterii generale și specifice de departajare. Criteriile generale de departajare sunt: existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți), existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte, respectiv existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. Criteriile specifice sunt aplicate după generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Aceste criterii sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.. Pe 22 martie comisia națională de înscriere va procesa cererile de înscriere la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. Lista candidaților înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă vor fi afișate în perioada 22 – 23 martie. Părinții ai căror copii nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în prima etapă vor completa o nouă cerere de înscriere în perioada 24 – 30 martie, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă este programată pentru 6 aprilie. După încheierea celor două etape de înscriere în clasa pregătitoare, inspectoratul școlar va centraliza și soluționa cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, precum și orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar. Acest lucru se va întâmpla în perioada 7 – 13 aprilie.

Informații pentru părinți
Părinții care vor să afle mai multe informații despre procesul de înscriere în învățământul primar pot accesa site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, secţiunea ”Înscrierea în învăţământul primar 2017”. De asemenea, fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze ”Ziua Porților Deschise” într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. În ziua respectivă, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice. Și unitățile de învăţământ preşcolar trebuie să organizeze, în același interval, întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017 – 2018, în învăţământul primar. Totodată, pe perioada desfășurării înscrierilor, la nivelul fiecărui județ va funcționa un telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2017 – 2018. Pentru județul Gorj, numărul de telefon ce poate fi apelat pentru aceste informații este 0800816253. Potrivit MEN, în clasa pregătitoare copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here