Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Gorj, la ora bilanţului

689

Miercuri, 22 martie, la Clubul Pensionarilor Militari din Tg. Jiu, a avut loc desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale anuale a A.N.C.E. ”Regina Maria” – Filiala Județului Gorj cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza activităţii Consiliului Director pentru perioada 26.03.2015 – 23 martie 2016 = 30 minute. Raportor: Col. (r.) Walter Loga.
2. Prezentarea și aprobarea Planului de activități pentru perioada: martie 2016 – martie 2017 = 5 minute. Raportor: lt. col. (r.) Ghindă Ovidiu.
3. Analiza Execuţiei bugetare pe anul 2015 şi aprobarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 = 5 minute.
Raportor: Retezeanu V. Constantin
4. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori = 5 minute. Raportor: Petre Trașcă, președintele C. Cz.
5. Validarea Consiliului Director şi a Biroului Executiv Județean, precum şi numirea Comisiei de Cenzori = 5 minute. Raportor: Col. (r.) Walter Loga.
6. Discuţii = 40 minute.
TIMP TOTAL = 90 minute.
La această activitate a participat domnul general maior (r.) prof. univ. dr. Visarion Neagoe, președintele A.N.C.E. ”Regia Maria” și următorii invitați: Gl. bg. (rtr.) Ion Bărbulescu – președintele Filialei Județene Gorj „General Ioan Culcer” a A.N.C.M.R.R., Adrian Tudor – viceprimarul municipiului Tg. Jiu, col. (r.) Țop Simion – vicepreședinte A.N.V.R. Gorj, lt. col. (r.) Nicușor Gureanu – președintele A.C.M.R.T.I.R.E. Gorj și Daniel Dragomir – coordonator al Asociației Cercetașilor Tradiționali din România – Unitatea ”General Ion Dragalina” Tg. Jiu.
În debutul manifestării, col. (r.) dr. ing. Walter Loga, preşedinte ANCERM, Filila Judeţeană Gorj”, a mulţumit oficialităţilor şi celor prezenţi care au dat curs invitaţiei.
După intonarea Imnului de Stat al României, președintele filialei a prezentat raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada 26.03.2015 – 23 martie 2016. Datorită experienței și pregătirii profesionale a membrilor săi, Consiliul Director a acționat cu devotament și pasiune pentru cultivarea în rândul populaţiei din județul Gorj, a dragostei şi ataşamentului faţă de România şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale.
Pentru realizarea obiectivelor statutare, a hotărârilor Conferinței Naționale Extraordinare din 30 aprilie 2015, Consiliului Director Central și cele proprii, Consiliul Director Județean Gorj a desfășurat o băgată și diversificată gamă de activități. Marea lor majoritate au fost prezentate și în presa locală (Gorjeanul, Vertical, Domino, Școala gorjeană, etc). Toate activitățile A.N.C.E.R.M. Gorj, și din acest an, se vor desfășura sub deviza: „Ștafeta Recunoștinței, pentru eroii și martirii, cunoscuți și necunoascuți, care s-au jertfit pentru neam și țară”.
Domnul col. (r.) dr. ing. Walter Loga a făcut o scurtă trecere în revistă a activităților desfășurate:
1. Vizite și întâlniri de lucru cu reprezentanții autorităților locale din Gorj (Prefectură, Consiliul Județean Gorj, Primărie, Jandarmerie, etc.). Tematica discuțiilor s-a axat, în special, pe restaurarea Cimitirului Eroilor (de Onoare) din Tg. Jiu.
2. Vizite pentru documentare, în vederea actualizării evidenței și verificării stării de întreținere a mormintelor și operelor comemorative de război din Gorj în cadrul acțiunii ”Pe urmele eroilor gorjeni”.
3. Organizarea sau participarea ca invitați la simpozioane, dedicate unor zile festive.
4. Organizarea unor expoziții, la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
5. Realizarea unei reviste proprii intitulată „Gorjul Eroic”, revistă de cultură şi educaţie patriotică, lansarea primului număr făcându-se în după-amiaza zilei de 20 mai 2015.
6. Organizarea concursului judeţean de istorie „Eroii Gorjului”. Premierea câștigătorilor realizându-se la data de 20 mai 2015.
cultul eroilor (1)7. Realizarea unui ”Ciclu de dezbateri” pe teme istorice şi militare, desfășurate în diferite locații.
8. Organizarea unui marș prin centrul municipiului Tg. Jiu cu Drapelul Național, dar și în Piața Tricolorului din Tg. Jiu, alături de Asociația Tinerilor Pentru România, Filiala Gorj, la 26 iunie, cu prilejul sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional.
9. Realizarea Steagului de identificare al A.N.C.E.”R.M.” Gorj. Prezentarea acestuia s-a făcut miercuri, 5 august 2015, la sediul de la Cercul Militar din Tîrgu-Jiu, iar sfințirea lui s-a realizat la 16 august 2015 la biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, din cartierul Vădeni. Pe drapel este incripţionată Deviza asociaţiei: „Neamul este etern prin cultul eroilor” (Nicolae Iorga).
10. Acțiunea comemorativă „In memoriam, Ecaterina Teodoroiu”.
11. Instituirea Marșului comemorativ „Calea Eroilor”. În ziua de 12 septembrie 2015, între orele 17.00 – 19.00, municipiul Târgu Jiu a găzduit prima ediție.
12. Sâmbătă, 24 octombrie 2015, o delegație a A.N.C.E.”R.M.” Gorj a participat la sfințirea unui monument închinat eroilor din satul Cornești, comuna Bălești – Gorj.
13. Lansarea Imnului Eroilor Gorjeni „Bravi Eroi”, realizat duminică 25 octombrie 2015, la monumentul Generalului Ioan Dragalina din Valea Jiului, în prezența delegațiilor de la Gorj și din județul Hunedoara, ale A.N.C.E.”R.M.” și A.N.C.M.R.R.
14. Ridicarea unei Cruci a Eroilor Neamului în satul Trocani din comuna Dănești, la 1 noiembrie 2015.
15. Continuarea realizării de protocoale de colaborare cu instituții și asociații din Județul Gorj (11 protocoale).
16. Continuarea înființării de Cercuri ”Cultul Eroilor” în școlile și colegiile gimnaziale din Județul Gorj (15 cercuri).
17. Participarea la festivitățile omagiale, dar și organizarea de activități dedicate unor zile festive sau personalități istorice sau culturale.
18. Sărbătorirea Zilei A.N.C.E.”R.M.” Gorj, care este la 18 decembrie.
19. Participarea la emisiuni televizate.
20. Înființarea primei subfiliale a A.N.C.E.R.M. Gorj în comuna Dănești, județul Gorj, la data de 2 martie 2016, cu sediul la Școala Gimnazială Nr. 1.
Toate acțiunile noastre s-au bucurat de aprecierile participanților, fiind argumentate cu imagini proiectate pe ecran de către lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretarul executiv, dar și fotograful filialei. Marea majoritate a evenimentelor desfășurate au fost prezentate și în mass-media locală, alături de care avem o bună colaborare.
Celelalte două puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de lt. col. (r.) Ghindă Ovidiu şi de jurist Retezeanu V. Constantin.
A fost un bilanţ plin de realizări, semn că la asociaţie se munceşte cu multă râvnă, cu toate că munca depusă nu este remunerată, desfăşurându-se pe bază de voluntariat. Menționez că Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” funcţionează sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi sub oblăduirea Patriarhiei Ortodoxe Române, instituţii care se bucură de o mare încredere din partea românilor, instituţii care au fost şi sunt prezente la toate acţiunile organizate de ANCERM.
Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretarul executiv A.N.C.E.R.M. Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here