Arta românească în diaspora – How are you, Ion Manta?

295

Cu puţine zile în urmă, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, prin acelaşi neobosit Doru Dădălău, ne-a oferit o interesantă şi benefică întâlnire cu creaţia artistică (picturală) a conaţionalului nostru, Ion Manta, stabilit, totuşi, de mai mult timp, în America.

Cele peste treizeci de exponate (de dimensiuni diferite) reprezintă doar o parte din opera pictorului Ion Manta. La o privire mai atentă se înţelege că ne aflăm în faţa unei…expoziţii – şcoală, a unei lecţii de ….pedagogie a picturii, cu opere în care autorul se dovedeşte a fi stăpân al tuturor noţiunilor de care trebuie să se uzeze în realizarea unei picturi valoroase-artistice şi în …. mânuirea acestora cu multă sensibilitate, pentru a transmite (cât mai convingător) mesajul artistic (propus în fiecare lucrare).
Astfel compoziţia (închisă-deschisă, figurativă-nefigurativă, statică-dinamică) culoare (primară complementară, mixtă), dominantă (cromatică, grafică etc), griurile (perfecte sau cromatice), centrul de interes, linia de forţă,….armonia, în general, elementele de limbaj şi mijloacele de expresie plastică în funcţie de subiectul abordat, se dovedesc…. „materiale de construcţie” inspirat folosite în realizarea fiecărui exponat, pentru transmiterea cât mai directă a mesajului propus.
Ultimele decenii ale secolului trecut … obosind consumatorul de artă plastică cu tot felul de experimente…abstracte (neo-plastice – Piet Mondrian) au fost nevoite, ca, progresiv, să facă loc.. abstract-figurativului şi figurativului-abstract, a conturării şi apariţiei op-art-ului şi pop-art-ului, a interesului pentru real, a apariţiei deci a …noului realism, a compoziţiei, a figurativului a hiperrealismului (considerat chiar curent de artă modernă).
Ion Manta cam aici se plasează cu opera sa demonstrând că nu-i este străin nici non-figurativul, marea majoritate a lucrărilor se plasează în zona realului, urmărind sensibilizarea privitorului cu valori artistice care, prin subiectele abordate şi a mânuirii cu deosebit talent („ab imo pectore” – „din…tot sufletul”) a elementelor realizării operei, aduce valoarea artistică a acesteia din spatele fiecărei lucrări, valoare care ”atrage şi place”.
În acest sens, originalul nostru poet Tudor Arghezi spunea că „valoarea unei opere de artă plastică nu se vede ci ….se simte!” Această valoare mai spunea marele Arghezi, …răcneşte, prin faptul că „determină pe privitor să revină să revadă încă şi încă opera, chiar să dorească să o aibă”.
Fiecare din lucrările lui Ion Manta atrag, plac, reţin privitorul…răcnesc, transmiţând sentimentul pe acre l-a dorit transmis (sentiment de disperare, de revoltă, de compasiune, de suferinţă, exuberanţă etc), prin opere (în general, figurative) găsindu-le cromatica potrivită sentimentului transmis, opere a căror morfologie e diferită de a unor pictori care, greşind, cred că „ pictura valoroasă este doar cea realizată de ei şi numai cum o realizează ei!”
Dacă ar fi să li se dea dreptate, ce facem atunci cu foarte multele curente (fiecare cu….personalitatea lui) care populează istoria artei? Ce facem cu arta Greciei antice, cu clasicismul, cu excelenta Renaştere care au fost…figurative, chiar mimetice? Ce facem cu pictura lui Vasile Chinschi care face portrete ultrafotografice, sau a lui Ion Grigore, care face o pictură foarte aproape de cea … naivă şi care, în expoziţiile (naţionale şi internaţionale) la care au participat, niciodată n-au fost certaţi, pentru…. maniera lor picturală? Ce facem cu pictura lui N. Grigorescu etc, etc? Acestea au valoare artistică?
Cu mai multă aplecare spre… valoare artistică (şi chiar cunoştinţe din domeniu), vom înţelege că opera lui Ion Manta îşi are un loc bine stabilit între valorile artistice.
Thank you, Ion Manta!
Prof. Marin Colţan – artist plastic –

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here