Aproape două mii de gorjeni au cerut restituirea taxei auto

179

targ autoDirecţia Generală a Finanţelor Publice Gorj informează că, potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 17/10.01.2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/deţinute, şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată conform art. 214 indice 1 – 214 indice 3 din Legea nr. 571/2003, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr. 9/2012.

Potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 şi a Hotărârii Guvernului nr. 9/2012, în cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 sau taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată conform art. 214 indice 1 – 214 indice 3 din Legea nr. 571/2003 sunt mai mari decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se pot restitui contribuabililor sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită.

1.963 de cereri de restituire

Potrivit Luminiţei Penciu, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj, în perioada 16 ianuarie – 1 iunie 2012, un număr de 1.987 de contribuabili gorjeni au solicitat restituirea diferenţei între taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (1.423 contribuabili în luna ianuarie, 372 contribuabili în februarie, 98 în martie, 70 în aprilie şi 24 în luna mai).

„La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare”, a declarat reprezentanta DGFP Gorj.

Cu cererile la Finanţe

Cererile depuse se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. Taxa se calculează de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care poate fi organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe – în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, ori organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal în cazul persoanelor fizice. Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru anul 2012, cursul este de 4,3001 lei/euro. Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal.

5.000 de dosare la Tribunal

Gorjenii care şi-au cumpărat autoturisme second-hand din străinătate şi-au cerut înapoi banii achitaţi pentru taxa de primă înmatriculare şi la Tribunalul Gorj. Potrivit lui Ion Marin, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Gorj, în anul 2011 s-au înregistrat nu mai puţin de 3.509 dosare pentru restituirea taxei de poluare, iar de la începutul lui 2012 şi până în prezent alte aproape 1.000. În plus, mai nou, gorjenii care au vrut să înmatriculeze maşinile şi care şi-au căutat dreptatea la Tribunal au cerut să îşi poată înscrie autoturismele direct fără a mai plăti taxa, pe care ulterior o puteau recupera, prin instanţă, de la stat. Astfel, anul trecut, s-au înregistrat la Tribunalul Gorj un număr de 1.636 de dosare în care se solicita înmatricularea fără plata taxei.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here