Aproape 300 de locuri pentru viitorii jandarmi

221

Tinerii care vor să devină jandarmi au la dispoziţie aproape 300 de locuri în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) şi Ministerului Apărării Naţionale (M.Ap.N.). Locurile sunt atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.

Pentru sesiunea de admitere 2014 în instituţiile de învăţământ ale M.AI. şi M.Ap.N., Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 298 locuri, după cum urmează: 40 de locuri la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (din care două locuri pentru romi, două locuri pentru maghiari şi două locuri pentru alte minorităţi), 125 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani (din care trei locuri pentru romi şi două locuri  pentru alte minorităţi), 125 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, două locuri la Academia Tehnică Militară Bucureşti (dintre care unul la specializarea Transmisiuni, iar celălalt la Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională) şi şase locuri la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu (două locuri la specializarea Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate şi patru locuri la specializarea Administraţie publică – Intendenţă). Înscrierea candidaţilor pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se va face până la data de 9 iunie, iar dosarele vor fi completate până la 13 iunie 2014. Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ din subordinea M.Ap.N. se pot înscrie tot până la data de 9 iunie 2014, urmând ca dosarele să fie completate până la data de 20 iunie. Candidaţii pentru învăţământul postliceal se pot înscrie până la 8 august 2014 iar dosarele pot fi completate până la 15 august 2014.

Criterii de recrutare pentru candidaţi
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri destinate Ministerului Afacerilor Interne – curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat); să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să aibă vârsta de până la 27 de ani în cazul participării la concurs; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul I.J.J. GORJ, Târgu-Jiu, Str. Calea Bucureşti nr. 9 H, zilnic (Luni-Miercuri) între orele 12:00 – 20:00 sau accesând pagina de internet a I.J.J. GORJ – www.jandarmeriagorj.ro.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here